Branko Grims v imenu SDS: Slovenski gasilci si zaslužijo več, mnogo več!

Gasilci med vajo reševanja potnikov iz "gorečega letala" na Letališču Jožeta Pučnika pri Brniku na Gorenjskem (foto: Matic Štojs Lomovšek) Gasilci med vajo reševanja potnikov iz "gorečega letala" na Letališču Jožeta Pučnika pri Brniku na Gorenjskem (foto: Matic Štojs Lomovšek)
  • Na včerajšnjem nadaljevanju marčevske seje Državnega zbora Republike Slovenije so poslanci in poslanke med drugim obravnavali tudi novelo zakona o gasilstvu, ki smo jo pripravili v poslanski skupini SDS. V imenu predlagatelja je stališče podal poslanec mag. Branko Grims. Čas je, da se država končno oddolži gasilcem za njihovo požrtvovalno delo.

Celoten magnetogram, ki ni avtoriziran, objavljamo v nadaljevanju.

MAG. BRANKO GRIMS: Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav. Gre za enak predlog, kot smo ga predlagali v interventnem zakonu za odpravo škode posledic naravne ujme pred nekaj meseci. Takrat ste vsi dejali, saj te rešitve so dobre, te rešitve bi sprejeli, če bi bil to zakon o gasilstvu, kajti to sodi v zakon o gasilstvu. Gospe in gospodje, pred vami je zakon o gasilstvu, zdaj pa dokažite, da držite dano besedo.

Za kaj v tem predlogu gre? Gasilci so vedno tisti, ki prvi pomagajo. Gasilci so sestavni del zaščitnega sistema države Slovenije in so ljudje, ki zato, da pomagajo drugim, žrtvujejo svoj čas, svoje zdravje, včasih žal tudi življenje. Prav v Cerkljah na Gorenjskem, iz tistega konca prihajam in sem bil tam izvoljen, je žal zadnji primer tovrstne tragedije, ko je gasilec nesebično pomagal prazniti klet, ki jo je poplavila hudourna voda. Prišlo je do kratkega stika in, žal, je zahtevala njegovo življenje. To se pravi, gre za odnos države, da ne samo v besedah, kar vedno slišimo in se vsi vedno znova zahvalimo gasilcem, ampak v dejanjih prizna tisto, kar je dolžna storiti, to se pravi, da je biti gasilec plemenito poslanstvo, da je v javno korist, da gre za izjemno pomemben del našega sistema in da se zato z ustreznimi pogoji za njihovo delo in ravnanje gasilcem država tudi oddolži.

Predlagamo tri sklope rešitev. Prvi se nanaša na odnos med prostovoljnim gasilcem in delodajalcem. Tu sedaj, ko je, seveda, prišlo do spremembe sistema, ne deluje več dobro tisto, kar je delovalo v desetletjih, ko je šlo za to, da pač privatne lastnine ni bilo. Danes zasebni delodajalec v podjetju težko pogreša gasilca, ko ta odide na intervencijo, posebno če je na kakšni ključni poziciji in če je naravna ujma večja, tako da manjka nekaj dni, kot je bilo, recimo, v primeru neurja ali v primeru žleda pred nekaj leti. Takrat pride tudi do motenj v proizvodnji, motenj v podjetju in zaradi tega je to potrebno tudi ustrezno urediti. Marsikateri prostovoljni gasilec ima zaradi tega težave pri zaposlitvi oziroma v službi, v kateri dela. Zato predlagamo, da se to uredi s stimuliranjem zaposlovanja gasilcev tako, da se delodajalcu, ki zaposli prostovoljnega gasilca, znižajo zavarovalne premije in uvedejo še dodatne davčne olajšave.

Potem predlagamo, da država prevzame nase tisto, kar zdaj urejajo nekatere občine, in sicer, da se končno zagotovi sredstva za zavarovanje operativnih gasilcev in da se zagotovijo sredstva za preventivne zdravstvene preglede operativnih gasilcev. To je majhna vsota, majhen znesek pa velika gesta, ki pove, da spoštuješ delo gasilcev.

In končno predlagamo, da država zagotovi prostovoljnim operativnim gasilcem financiranje dodatnega zdravstvenega zavarovanja in za vsak dan izvajanja javne gasilske službe tudi dodatno pokojninsko zavarovanje. Gre torej za dva ključna sklopa. Eden se nanaša na to, da bi država stimulirala zaposlovanja prostovoljnih gasilcev, ker je to tudi v državnem interesu, je v javnem interesu, in hkrati s tem se oddolžila tudi gasilcem za vse tisto, kar oni žrtvujejo v svojem delu za druge. In po drugi strani, da bi sama dodatno uvedla financiranje vseh tistih sredstev, se pravi zavarovanja preventivnih pregledov in ko gre za operativno delo, dni, ko so pač pri opravljanju svojega poslanstva gasilci vpoklicani in opravljajo v operativnem delu izvajanje javne gasilske službe, takrat bi šlo tako za dodatno pokojninsko zavarovanje kot tudi za dodatno zdravstveno zavarovanje.

Gospe in gospodje, gre za izjemno majhen znesek in bilo bi skrajno neprimerno, če bi razprava šla tako, da 50.000 evrov za Ahmada Šamija ni bilo problem, 50.000 evrov za prostovoljne gasilce je pa problem. Mislim, da si gasilci zaslužijo mnogo, mnogo več, ne samo v besedah, ampak v dejanjih, čas je za dejanja, za gasilce.

nazaj na vrh