Bolnišnice v sanaciji lahko še danes odboru pošljejo analizo poslovanja

  • Napisal  Demokracija
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Simbolična fotografija Simbolična fotografija arhiv Demokracije

Bolnišnice, ki so v sanaciji poslovanja, imajo še danes čas za to, da sanacijskemu odboru pošljejo analizo poslovanja po posameznih postavkah. Nato jim bo odbor odgovoril z morebitnimi pripombami, na podlagi tega pa bodo do konca meseca morale bolnišnice pripraviti sanacijski program.

Sanacijske programe, ki jih morajo sanacijske uprave pripraviti do konca marca v skladu z izhodišči in navodili sanacijskega odbora, mora najprej potrditi svet zavoda, nato pa jih bodo poslali sanacijskemu odboru. Zadnjo besedo pri tem bo dala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki bo tudi potrdila sanacijske programe. Skrajni rok za to je konec aprila.

Sanacija poslovanja je bila uvedena v 15 bolnišnicah, ki so konec leta 2016 imele akumuliran minus. Te bolnišnice so konec novembra lani prejele skupaj 135,8 milijona evrov proračunskega denarja, s čimer so pokrili 80 odstotkov njihovih celotnih izgub in omogočili likvidnost teh bolnišnic.

Sanacija bo potekala v petih korakih. Najprej so načrtovani enostavni sanacijski ukrepi, namenjeni hitremu doseganju učinkov (npr. področje nabave, zalog), nato ključni ukrepi prestrukturiranja delovanja bolnišnice, katerih realizacija v največji meri prispeva k ciljem sanacije in so kratkoročno izvedljivi (tj. avtonomni ukrepi v notranjem okolju bolnišnice oz. praviloma v pristojnosti sanacijske uprave), tretja točka je prenova ključnih (poslovnih) procesov za večjo učinkovitost delovanja.

Nato bodo šli v identifikacijo ključnih projektov na ravni bolnišnice, kjer je ključno sodelovanje bolnišnice in ostalih deležnikov v zdravstvu, in v posodobitev organiziranosti delovanja bolnišnice, predvsem v smislu omogočanja realizacije sinergij delovanja bolnišnice v skupnem sistemu.

Sanacijski odbor bo imel možnost ministru za zdravje predlagati razrešitev sanacijske uprave, če ne bo pripravila sanacijskega programa ali če bo program dvakrat zavrnjen, če uprava ne bo izvajala ukrepov v skladu s terminskim načrtom iz sanacijskega programa oz. če so bila sanacijska sredstva uporabljena nenamensko.

nazaj na vrh