Bah Žibert: Na mestu je razmislek o primernosti pogojev za pridobitev slovenskega državljanstva

  • Napisal  SDS, K. K.
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Simbolična fotografija Simbolična fotografija juanma/Wikimedia Commons; CC-BY-3.0

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na Vlado RS naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s sprejemom v državljanstvo Republike Slovenije iz nacionalnih razlogov.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije določa načine pridobitve in prenehanja državljanstva Republike Slovenije. Med načini pridobitve državljanstva Republike Slovenije Zakon o državljanstvu Republike Slovenije v 13. členu omogoča sprejem v državljanstvo Republike Slovenije osebam, ki so dopolnile starost 18 let, če njihov sprejem koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov, pod pogojem, da dejansko živijo v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje in imajo urejen status tujca ter izpolnjujejo posamezne pogoje iz 10. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije. Ob tem velja dodati, da obstoj nacionalnih razlogov za naturalizacijo Slovencev, ki živijo izven slovenskih meja, ugotavlja Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ministrstvo za notranje zadeve, ki vodi te postopke, je pred odločitvijo o pridobitvi slovenskega državljanstva vezano na ugotovitev Vlade Republike Slovenije, ki ima pooblastilo, da ugotovi, ali gre za obstoj nacionalnega interesa ali ne. Svojo ugotovitev sprejme Vlada Republike Slovenije ob upoštevanju mnenja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. V uredbi o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki jo je sprejela vlada, so navedena merila, ki jih Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu uporablja pri oblikovanju mnenja o obstoju koristi države iz nacionalnih razlogov. Eno izmed meril za osebe, ki uveljavljajo korist države iz nacionalnih razlogov, določa, da mora prosilec priložiti dokazila, ki potrjujejo njegovo aktivno vez s Slovenijo, in dokazila, s katerimi ustrezne organizacije potrjujejo njegovo vsaj petletno aktivno delovanje v npr. slovenskem društvu.

Ob tem se zastavlja vprašanje meril, kako intenzivno mora biti to vsaj petletno delovanje, kakšno je to društvo, kdo ga vodi in kako je v primerih, ko se aktivno sodelovanje v takem društvu konča po pridobitvi slovenskega državljanstva. Razpolagam z informacijami, da npr. v Bosni in Hercegovini priporočila podpisujejo npr. osebe, ki niso Slovenci niti po poreklu niti po državljanstvu, so zgolj člani slovenskega društva. In da osebe, ki pridobijo državljanstvo Republike Slovenije, po tej podlagi po pridobitvi prenehajo aktivno delovati v takšnih društvih. Ob tem se ni mogoče znebiti vtisa, da tako nekateri prelahko pridobijo državljanstvo Republike Slovenije iz nacionalnih razlogov in jih k pridobitvi državljanstva ne vodijo vezi s Slovenijo, pri čemer niti ne znajo slovenskega jezika, ne poznajo kulture, ampak zgolj osebni oziroma ekonomski interesi.

V zvezi s tem Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Koliko vlog za pridobitev državljanstva Republike Slovenije je bilo vloženih na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije in iz katerih razlogov od 1. 1. 2012 do 1. 2. 2018? Pri tem prosim za podatke, za državljane katerih držav je šlo pri tem.

2. Koliko odločb na podlagi teh vlog v navedenem obdobju je bilo rešeno pozitivno in koliko negativno?

3. Kako Vlada Republike Slovenije oziroma pristojni Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu pri odločanju o nacionalnih razlogih ugotavlja, ali obstajajo nacionalni interesi oziroma kako se upoštevajo dokazila o sodelovanju v slovenskih društvih? Kako intenzivno mora biti sodelovanje v teh društvih, ali zadostuje zgolj, da je član, in kako upošteva podpisnike priporočil?

4. Ali Vlada Republike Slovenije razmišlja, da bi za osebe, ki pridobijo državljanstvo Republike Slovenije iz razlogov nacionalne koristi, določili merilo tudi, da bi morale aktivno sodelovati v teh društvih tudi po pridobitvi oziroma da bi morali izpolnjevati tudi pogoj obvladovanja slovenskega jezika, slovenske državne ureditve in slovenske kulture?

nazaj na vrh