V Ivančni Gorici nastaja Center zdravja

  • Napisal  Demokracija
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, direktor ZD Ivančna Gorica dr. Janez Zupančič in pomočnica direktorja za zdravstveno nego v ZD Ivančna Gorica Marta Praznik. (foto: Demokracija) Župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, direktor ZD Ivančna Gorica dr. Janez Zupančič in pomočnica direktorja za zdravstveno nego v ZD Ivančna Gorica Marta Praznik. (foto: Demokracija)

V prostorih Občine Ivančna Gorica je danes potekala tiskovna konferenca, na kateri so župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, direktor ZD Ivančna Gorica dr. Janez Zupančič in pomočnica direktorja za zdravstveno nego v ZD Ivančna Gorica Marta Praznik, predstavili skupni projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.

Občina in zdravstveni dom sta skupaj uspešno kandidirala na Javnem razpisu za izbor operacij Ministrstva za zdravje zgoraj navedenega projekta in pridobila nekaj manj kot 550.000 EUR nepovratnih sredstev. Občina, ki je prejela sklep o sofinanciranju v višini 182.324,06 EUR, bo v prostorih prizidka k zdravstvenem domu zagotovila dodatne prostore za opravljanje zdravstvene dejavnosti, zdravstveni dom pa bo poskrbel za nadgradnjo preventivnih programov, za katerega je prejel sklep v višini 365.136,00 EUR.
»Občina Ivančna Gorica in Zdravstveni dom Ivančna Gorica si v zadnjih letih pospešeno prizadevata za čim boljše pogoje za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti in za čim širši nabor kvalitetnih zdravstvenih programov v ZD Ivančna Gorica. Število prebivalcev v občini stalno narašča in s tem se seveda povečuje tudi število pacientov. Povečujejo pa se tudi njihove zahteve in potrebe po kvalitetni in čim pestrejši zdravstveni oskrbi v domači občini. Občina Ivančna Gorica se tega zaveda in pospešeno vlaga tudi v izgradnjo zdravstvene infrastrukture in opreme«, je na današnji tiskovni konferenci o nadgradnji zdravstvenega doma povedal župan Dušan Strnad.

»Doslej je bil popolnoma preurejen del zgradbe zdravstvenega doma, v kateri je dotlej domoval vrtec Ivančna Gorica, sledila je prenova laboratorija. Lekarna Ljubljana je v neposredni bližini ZD Ivančna Gorica zgradila eno izmed največjih in najsodobnejših lekarn v Sloveniji, občina pa je ob tem pridobila cca 450 m2 prostorov v tretji gradbeni fazi, ki jih je namenila širitvi zdravstvene dejavnosti. Tako bodo občani poleg sodobne lekarne pridobili tudi širši izbor kvalitetne zdravstvene oskrbe in dodatnih preventivnih programov«, še dodaja Strnad. Občina bo za dokončanje celotnega projekta iz proračunskih sredstev namenila še nekaj nad 310.000 evrov.

Zdravstveni dom je eden izmed devetih zdravstvenih domov in občin v zahodni pokrajinski regiji, ki so prejeli pozitivni odgovor za izvedbo zgoraj omenjenega projekta. Skupno je v Sloveniji takih petindvajset. Projekt poteka v času od 1. 3. 2018 – 31. 12. 2019. Namen projekta je nadgradnja že obstoječih preventivnih programov za otroke in mladostnike ter programov za odraslo populacijo. Po besedah pomočnice direktorja za zdravstveno nego v ZD Ivančna Gorica Marte Praznik, bodo vzpostavili integriran Center za krepitev zdravja, ki bo deloval kot samostojna organizacijska enota v zdravstvenem domu in bo medsebojno povezal
strokovnjake in programe za vse populacijske skupine. »V preventivne programe bomo vključili ranljive skupine, katere bodo prepoznane v Občini ter izvajali ukrepe za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin z pomočjo vključevanja deležnikov tako iz zdravstvenega kot iz socialnega resorja. Bistveni namen vzpostavitve teh centrov je usklajeno izvajanje aktivnosti krepitve zdravja, integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri vseh populacijskih skupinah«, je še dodala Praznikova.

Kot je dejal direktor ZD Ivančna Gorica, dr. Janez Zupančič, s preoblikovanjem zdravstveno vzgojnih centrov v Centre za krepitev zdravja, strmijo k zagotavljanju okrepljene skrbi za javno zdravje populacije v občini, k zmanjšanju neenakosti v zdravju na lokalni ravni in h kakovostnim programom na področju preventive. Direktor je ob zaključku še dodal: »Zaposlili bomo dodaten kader, kot ga zahteva projekt in ga namestili v nove prostore nad obstoječo lekarno. V nove prostore bomo preselili tudi otroški in šolski dispanzer ter dispanzer za ženske«.
Z gradbenimi deli bo občina pričela takoj po izbiri izvajalca preko javnega razpisa, ki je v teku, dela pa bodo dokončana do oktobra 2018.

Projekt delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020.

nazaj na vrh