Pismo intelektualcev vodstvu RTV Slovenija Izpostavljeno

foto: Urban Cerjak foto: Urban Cerjak

V foto verziji objavljamo pismo vodstvo RTV Slovenija, pod katerega so se podpisali dr. Jože Rant, dr. Andrej Umek in France Cukjati, dr. med.

nazaj na vrh