Mag. Branko Grims: Komisija je obravnavala poročila o delu za preteklo leto

  • Napisal  vir: sds.si
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Poslanec SDS, Bramko Grims. Poslanec SDS, Bramko Grims. Matic Štojs Lomovšek

Danes so se na seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb sestali člani in članice komisije, kjer so za zaprtimi vrati razpravljali o več poročilih za minulo leto, s čimer je komisija na nek način zaključila vse odprte stvari, s katerimi se je ukvarjala v lanskem letu.

Po seji komisije je predsednik mag. Branko Grims dejal, da so sklepi komisije glede na obravnavo poročil, danes šli v smeri tega, da je treba poostriti nadzor nad prodajo nelegalnih drog, »in to predvsem zaradi zaščite mladoletnih in otrok, kajti pri njih se žal te stvari širijo kot ogenj.« Po besedah mag. Grimsa so tudi nekatera najtežja kriminalna dejanja po vseh dosegljivih podatkih povezana prav z uživanjem nelegalnih drog.

Predsednik KNOVS je pojasnil, da so se poslanke in poslanci želeli seznaniti tudi z primerom Ahmada Šamija, tudi glede na današnjo novo odločbo ustavnega sodišča. »Vsi roki še vedno tečejo in ponovno je odprt tudi postopek za premestitev Šamija na Hrvaško, in pričakujem, da se bo to zgodilo v najkrajšem času,« je povedal mag. Grims.

»Glede interneta in nevarnosti, ki se pojavljajo na njem, je bila ponovno dana pobuda s strani ministrstva za notranje zadeve in opozorilo, da želijo dodatna pooblastila. Vemo pa, da je zakon, ki bi to področje dodatno urejal, nekje obležal in da sprememb na tem področju ne bo,« je še eno od tem današnje seje komisije izpostavil mag. Grims.

Ob tem je še dejal, da so nekatere stvari, s katerimi se je komisija ukvarjala lansko leto, žal, aktualne tudi letos. »Po eni strani gre za financiranje in organiziranje skupin iz tujine in financiranje verskih skupnosti iz tujine. Vemo, kakšen problem se pojavlja v zvezi s tem z Ljubljano in z državo, iz katere naj bi denar za dokončno izgradnjo prišel,« je ob tem dejal Grims.

Ob tem je izpostavil tudi, da še naprej potekajo aktivnosti glede izvedbe festivala Antifa, o čemer je komisija v preteklosti že razpravljala. »Slovenija s tem postaja pribežališče za vse možne radikale, kar je slabo za državo. Odgovornost za takšno stanje pa ima aktualna vlada in koalicija,« je dejal mag. Grims in dodal, da upa, da bodo ljudje ta dejstva razumeli in upoštevali pri svojih nadaljnjih odločitvah.

»Komisija bo izdelala končno poročilo, ki bo šlo v obravnavo na Državni zbor na zadnji seji meseca aprila, takrat pa bo tudi možnosti, da osvetlimo vsa dogajanja v preteklem letu še nekoliko več,« je zaključil mag. Branko Grims.

Tonski posnetek izjave za medije je dosegljiv na povezavi: https://soundcloud.com/sds-764150874/mag-branko-grims-po-seji-knovs-13-3-2018.

nazaj na vrh