Otroka sta se igrala tik ob železniški progi

  • Napisal  Demokracija
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Simbolična fotografija (foto: Pixabay) Simbolična fotografija (foto: Pixabay)

Škofjeloški policisti so včeraj pozno popoldan preverjali informacijo, da se dva otroka igrata tik ob železniški progi. Otroka so izsledili in govorili z njima ter s starši. Opozorili so jih na nevarnost in veliko tveganje, ki mu je posameznik izpostavljen, kadar je v bližini železniških tirov, po katerem vozijo vlaki.

 

Poskrbite za osebno varnost na železniškem območju. Starši o tem poučite otroke.

Osebe, ki nimajo dovoljenja za gibanje na železniškem območju in se zadržujejo na železniškem območju ali v vlaku, morajo same skrbeti za svojo osebno varnost. Aktualen je 86. člen Zakona o varnosti v železniškem prometu – http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7529 – po katerem so prepovedana dejanja, ki lahko ogrozijo osebno varnost.

nazaj na vrh