V SDS napovedujejo: nižji davek na knjigo, večja dostopnost do knjig!

V SDS napovedujejo: nižji davek na knjigo, večja dostopnost do knjig!

Bo že držalo, da kulturniška in tudi siceršnja javnost nobenemu od dosedanjih ministrov za kulturo nista nikoli prizanašali s kritiko. A bo držalo tudi, da je kritika o delu sedanjega odhajajočega ministra bolj upravičena kot kadarkoli. Gre namreč za izjemno ambicioznega človeka, ki je v politiki navzoč že skoraj trideset let, in kjerkoli je dobil operativno nalogo, je bil tam za to, da se ni nič spremenilo, stvarno pa le malo storilo. Tako se danes v Sloveniji še vedno soočamo z velikim mankom na področju medijske pluralnosti in nepristranskega poročanja javne Radiotelevizije in drugih dominantnih medijev, varovanja in ohranjanja izjemne kulturne dediščine ter pomanjkanjem domoljubja in ponosa na samostojno Slovenijo.

 

V Slovenski demokratski stranki vseskozi poudarjajo, da je ravno kultura temelj nacionalne zavesti in istovetnosti, zato ima v njihovem predvolilnem programu posebno mesto. V primeru zmage na državnozborskih volitvah obljubljajo, da bodo močneje povezali ves slovenski kulturni prostor in krepili kulturno identiteto pokrajin z narečji vred, pri čemer bo poudarjeno sodelovanje na vsej vertikali – od ljubiteljske  do profesionalne kulture.

Večjo pozornost bodo posvetili slovenski leposlovni, strokovni in znanstveni knjigi ter njihovim avtorjem. Ker se po njihovem mnenju prav v knjigi najbolj odraža nacionalna bit prek jezika, ki je temelj našega pogleda na svet in zavesti o nas samih, zagovarjajo stališče, da mora  država omogočiti večjo dostopnost knjig ter znižati njeno davčno obremenitev na dopustnih 5 %.

V SDS tudi obljubljajo modernizacijo javne službe za varstvo in ohranjanje kulturne dediščine, ki je izvirna naloga države, saj praviloma  le država lahko zagotovi učinkovito usmerjanje razvoja, ki spoštuje dediščinske vrednote in jih kreativno nadgradi. Uvedli bodo davčne olajšave za mecene, donatorje in sponzorje, ki bi vlagali v kulturo, saj stimulativna davčna politika povsod po svetu prispeva h kulturnemu razcvetu. Spodbujali in krepili bodo sodelovanje med ponudniki kulturnih in turističnih storitev. V SDS menijo tudi, da bi moral kulturni turizem, glede na sedanjo premajhno izrabo kulturnih in naravnih potencialov, postati pomembna gospodarska panoga.

Oživili bodo zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi, saj se na njegovi podlagi gradi cela vrsta kulturne infrastrukture. V SDS zato menijo, da je potrebno pripraviti dolgoročnejši investicijski načrt, ki bo realno ocenjen in uresničen, med prioritetami pa posebej izpostavljajo gradnjo depojev za Arhiv Republike Slovenije, novogradnjo Prirodoslovnega muzeja Slovenije, obnovo oziroma novogradnjo ljubljanske Drame in obnovo Narodnega muzeja Slovenije.

Na področju zakonodaje v SDS obljubljajo, da bodo posodobili in dopolnili zakon o RTV Sloveniji ter posodobili zakon o medijih in zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

nazaj na vrh