SDS in Nova Slovenija vložili predlog za dopolnitev ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS

(Slika: Nova24TV) (Slika: Nova24TV)

Skupina poslank in poslancev Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije je v parlamentarni postopek vložila predlog za začetek postopka za dopolnitev ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

V primeru nadaljevanja takšnih nezakonitih poplačil Nove Ljubljanske banke d.d. hrvaškim varčevalcem grozi nastanek nepopravljive materialne škode, ker bo morala Nova Ljubljanska banka d.d. na zahtevo regulatornih in revizorskih organov oblikovati rezervacije za nezakonito škodo, ki ji lahko nastane v višini 400 milijonov evrov, hkrati pa bo zaradi nespoštovanja mednarodnih pogodb, Sporazuma o vprašanjih nasledstva in zavez Republike Hrvaške, sprejetih pred vstopom Republike Hrvaške, nastala velika škoda za Republiko Slovenijo in njene davkoplačevalce, saj bo morala Republika Slovenija za Novo Ljubljansko banko d.d. iz proračuna nadomestiti škodo, nastalo zaradi nezakonitih sodb sodišč Republike Hrvaške.

Ustavni zakon za dopolnitev Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije se predlaga zato, ker je mogoče le na tej pravni ravni urediti postopanje državnih bank in državnih organov za preprečitev škode, ki nastaja in bo še nastajala slovenskim bankam zaradi nespoštovanja Sporazuma o vprašanjih nasledstva in Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog na ozemlju Republike Hrvaške.

Podrobnosti glede vsebine predloga ustavnega zakona bodo predstavili v sredo, 7. marca 2018, ob 13. uri na novinarski konferenci.

nazaj na vrh