Balkanci nikakor niso »bratje« Slovencev, saj smo genetsko bližje Višegrajcem

(Slika: PF, Demokracija) (Slika: PF, Demokracija)

Nov poskus levičarjev in jugoslovanarjev, da bi nas potegnili nazaj v nekakšno novo jugoslovansko povezavo. Slovenci kulturno, genetsko in zgodovinsko spadamo v srednjo Evropo.

 

Današnji parlamentarni jugoslovanarji se sklicujejo na nujnost urada tudi na podlagi »južnoslovanskega bratstva«, domnevne rodovno-plemensko-krvne povezanosti torej, na čemer je temeljila celotna jugoslovanska državna ideja. Ideja, ki nam jo že stoletje trpajo v glave politiki in stroka, še zlasti kruhoborska. Uradna zgodovina pravi, da smo pra-Jugoslovani družno živeli v Pripjatskih močvirjih ali tam nekje, vzhodno pač, kakopak v zibelki matere Rusije, in se lepega dne podali tako kot večina tedanjih barbarskih plemen na razprodajo, tj. ropanje propadajočega Rimskega imperija. Medtem ko so Srbi in Bolgari udarili direktno po najbližji poti, se pravi na podonavske province in Konstantinopel, so pra-Slovenci z ženskami, otročadjo in živino kot tumpleki tavali skozi pol Evrope, dokler jih niso na ozkem prehodu med Alpami in Jadranom ustavili germanski Langobardi in so pra-Slovenci ostali pri plenjenju bolj ali manj praznih rok. To je seveda pravljica za dnevnopolitične potrebe kreatorjev in zagovornikov jugoslovanstva.

Več v tiskani izdaji revije Demokracija.

nazaj na vrh