Mestnim občinam 26 milijonov evrov za trajnostno mobilnost

  • Napisal  K. K.
Simbolična fotografija Simbolična fotografija Foto: Tiia Monto/Wikimedia Commons; CC-BY-3.0

Združenje mestnih občin Slovenije je danes objavilo tretje povabilo za sofinanciranje operacij z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Mestnim občinam je v razpisu, ki se tokrat nanaša na področje trajnostne mobilnosti, na voljo več kot 26 milijonov evrov.

Združenje deluje kot posredniški organ za izbor operacij mehanizma CTN. Letos je že objavilo povabili za sofinanciranje projektov na področju energetske prenove večstanovanjski stavb v javni lasti in na področju urbanega razvoja.

Skupščina Združenje mestnih občin Slovenije je avgusta potrdila seznama izbranih operacij, na katera je vključenih 43 projektov v skupni vrednosti 125 milijonov evrov, s predvidenim sofinanciranjem iz mehanizma CTN v višini 83 milijonov evrov.

Danes pa je združenje objavilo še tretje povabilo za sofinanciranje projektov, tokrat za področje ukrepov trajnostne mobilnosti na urbanih območjih. Razpisanih je za 26,28 milijona evrov sredstev, od tega nekaj več kot 21 milijonov evrov prihaja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) - 10 milijonov evrov je namenjeno za vzhodno in 11 milijonov evrov za zahodno kohezijsko regijo.

Iz državnega proračuna je zagotovljenih 5,3 milijona evrov, od tega 2,5 milijona evrov za vzhodno in 2,8 milijona evrov za zahodno kohezijsko regijo. Višina sofinanciranja znaša do 80 odstotkov upravičenih stroškov, preostali del pa morajo zagotoviti upravičenci.

Do sofinanciranja so upravičeni projekti, ki so skladni s trajnostnimi urbanimi strategijami in celostnimi prometnimi strategijami mestnih občin. Mehanizem CTN omogoča izvedbo projektov vozlišč parkiraj in presedi (P+R) in projektov razvoja kolesarske infrastrukture.

Rok za predložitev vlog je 6. november, združenje občin pa bo seznam izbranih operacij predvidoma objavilo v mesecu decembru. Zatem bo popolnost vlog preverilo ministrstvo za infrastrukturo.

Mehanizem CTN je namenjen izvajanju trajnostnih urbanih strategij mestnih občin. Slednjim je zagotovljenih 139 milijonov evrov sredstev sofinanciranja, od tega 112 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in 27 milijonov evrov državnih sredstev. Evropska sredstva v višini 102 milijonov evrov prispeva ESRR, 10 milijonov evrov pa Kohezijski sklad.

nazaj na vrh