Vladajoča politika skupaj z lobiji onemogoča ROI

  • Napisal  Mag. Dejan Kaloh
Vladajoča politika skupaj z lobiji onemogoča ROI

Spor med družinskim podjetjem Stanislava Pšeničnika in Drogo Kolinsko zaradi črpanja mineralne vode ima (pre)dolgo brado. Vleče se že več kot desetletje, saj je vrtina na zemljišču, ki je v lasti Pšeničnikovih hotelov. Zadevo smo preverili pri Stanislavu Pšeničniku.

Država mu je že leta 2008 za 30 let podelila koncesijo za črpanje in prodajo mineralne vode, zato je kot enega od pogojev za pridobitev koncesije zgradil polnilnico vode in cevovod. A ministrstvo za kmetijstvo je nato nenadoma »ugotovilo«, da so že leta 2001 mineralni vodi iz iste vrtine priznali blagovno znamko Donat Mg, zato Pšeničnikovi vodi blagovne znamke ROI niso priznali. O protipravnem in škodljivem ravnanju ministrstva za kmetijstvo, ki ga vodi Dejan Židan, je prek Pšeničnikovih odvetnikov sedaj seznanjen tudi predsednik vlade Miro Cerar. Bo ustrezno ukrepal?

V tujini Roi-Roitshocrene nagrajena mineralna voda

Tale sestavek bi lahko bil slovenska zgodba o uspehu. V bistvu to je, a le v tujini, ne pa tudi doma! Mineralna voda ROI-Roitschocrene je na nedavnem mednarodnem ocenjevanju (ocenjevanje je potekalo pod okriljem sejma živilske industrije in ameriške organizacije Finewaters) v največjem kitajskem sejemskem mestu Guangzhouju prejela kar dve nagradi. Ocenjevanja so potekala v štirih kategorijah, voda iz Rogaške Slatine pa je prejela zlato odličje za zunanjo podobo steklenice in bronastega v kategoriji mineralnih voda z ogljikovim dioksidom. Mimogrede, mineralna voda ROI ima tudi največjo vsebnost magnezija na liter.
Pšeničnikova mineralna voda ROI danes osvaja predvsem države vzhoda − Rusijo, Ukrajino, Kazahstan in Kitajsko, prodaja pa se tudi na Bližnjem vzhodu in v ZDA. Na teh trgih pollitrska steklenica dosega ceno celo več kot 50 evrov. V tujini seveda vedo, kaj je kakovost t. i. premium vod in koliko se mora zanjo plačati.

Ministrstvo za okolje in prostor in Vlada RS izda koncesijo, ministrstvo za kmetijstvo pa prepreči registracijo blagovne znamke!
Družinsko podjetje Stanislava Pšeničnika, ki v Rogaški Slatini upravlja s hoteloma Sava in Zagreb, že nekaj časa na neevropske trge izvaža mineralno vodo pod lastno blagovno znamko ROI-Roitshocrene. Verjeli ali ne, naša država tega izvoznega potenciala nikakor ne prepozna, saj že od samega začetka onemogoča registracijo mineralne vode na trgu Slovenije in Evropske unije, kjer Pšeničnik že pet let bije sodno bitko oziroma bitko z mlini na veter.
Kakor rečeno, Pšeničnikov hotel Sava Rogaška je dne 18. 3. 2008 kot koncesionar z Republiko Slovenijo kot koncedentom sklenil koncesijsko pogodbo o rabi podzemne mineralne vode iz vrtine, njeno stekleničenje in prodajo. V skladu s pogodbo je nato kupil lokacijo za polnilnico, zgradil polnilnico za polnjenje podzemne vode in ustrezen cevovod ter za vse skupaj pridobil tudi uporabno dovoljenje. Višina investicije za oba objekta je znašala 5,2 milijona evrov. Kljub sklenjeni koncesijski pogodbi je ministrstvo za kmetijstvo 26. 2. 2012 izdalo odločbo, s katero je zavrnilo označbo mineralne vode z imenom ROI Roitshocrene. Razlog ministrstva: Hotel Sava Rogaška vode ne sme prodajati zato, ker ima za vodo iz iste vrtine priznano blagovno znamko Donat Mg že Droga Kolinska.

Sodišče EU iz Luksemburga: kmetijsko ministrstvo je ravnalo nezakonito

Zoper odločbo je Hotel Sava Rogaška uporabil vsa pravna sredstva v Republiki Sloveniji, a so bila ta zavrnjena z bolj ali manj »čudnimi« obrazložitvami. Hotel Sava Rogaška je na vseh sodnih instancah natančno razložil in utemeljil, zakaj je odločba kmetijskega ministrstva nepravilna in nezakonita. Voda, ki jo Pšeničnikov hotel črpa, se namreč po vseh parametrih razlikuje od Donata Mg in bi ji brez vsakršnih strokovnih in pravnih pomislekov morala biti priznana blagovna znamka ROI.
Pšeničnik se je seveda nato obrnil na Sodišče Evropske unije v Luksemburgu in to je dokončno potrdilo nezakonitost ravnanja kmetijskega ministrstva. S sodbo C-207/14 z dne 24. 6. 2015 je v celoti potrdilo stališča Hotela Sava Rogaška in hkrati v celoti zavrnilo stališča, ki jih je zastopala država (Državno pravobranilstvo RS). Sodišče EU je v sklepnem delu navedlo, da ni pomembno, ali Droga Kolinska iz istega vodonosnika že črpa vodo, ampak je bistveno, ali se ti vodi razlikujeta. To dejstvo so potrdili tako domači kot tuji strokovnjaki na tem področju. V Sloveniji je takšno strokovno mnenje podal dr. Željko Vukelić z Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je hkrati tudi edini sodni izvedenec za to področje v Sloveniji. Izvedensko mnenje o razliki med vodo ROI in Donatom Mg je podala tudi avstrijska družba Geoteam. Vodi se tako dejansko razlikujeta po kemični sestavi, starosti in ravni zajetja v vodonosniku. Ekspertize so tudi pokazale, da ni medsebojnega vpliva med črpanjem vod in da torej ne gre za isti vodi oz. za vodi, ki bi izvirali iz istega izvira. Ob tem naj poudarimo, da se ne glede na isti vodonosnik vodi črpata iz različnih vrtin: Donat Mg iz vrtine V-3/66-70, ROI pa iz vrtine RgS-2/88.

Celoten članek si lahko preberete v novi Demokraciji! Revijo lahko kupite na svojem najljubšem prodajnem mestu.

nazaj na vrh