Ko slovenski boljševiki lustrirajo demokrate

Ko slovenski boljševiki lustrirajo demokrate

Vse kaže, da se zloglasni sodni farsi v zadevi Patria pridružuje še ena – dokončna izločitev predsednika SDS Janeza Janše iz politike z odvzemom poslanskega mandata, čeprav velik del strokovne javnosti (pravniki!) temu nasprotuje.

Če se na shodih pred sodiščem pogosto pojavlja zahteva po lustraciji oz. izločitvi vseh funkcionarjev (vključujoč sodnike), ki so v času komunizma kršili človekove pravice, pa se v državnem zboru dogaja obraten proces – večkrat preobraženi idejni nasledniki totalitarnega režima izvajajo lustracijo demokratov in nosilcev slovenske pomladi. Številni naši sogovorci ob tem opozarjajo, da se proces rdeče »lustracije« z izločitvijo Janše ne bo ustavil, pač pa bodo prišli na vrsto tudi drugi. Vse pa tudi kaže, da se bodo Janše lotili še z enim montiranim procesom, saj se postkomunistični botri zavedajo, da bo proces Patria propadel.

Ukinjena zakonodajna služba

Naj na kratko povzamemo opis dosedanjih dogodkov. 13. julija letos je bil na predčasnih volitvah v državni zbor izvoljen tudi predsednik SDS Janez Janša ne glede na to, da je sodba v zadevi Patria postala pravnomočna. Zakonodaja sicer predvideva, da poslancu preneha mandat, če je obsojen na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, vendar pa to ne velja v primeru, če je bil obsojen pred izvolitvijo za poslanca. V tem primeru je namreč odgovornost na volivcih, saj so bili seznanjeni s tem, da je bil poslanski kandidat obsojen. Ne glede na to pa je praktično takoj po konstitutivni seji DZ prišlo do vrste razprav tako na ravni celotnega DZ kot na sejah mandatno-volilne komisije z namenom, da se Janši odvzame mandat. Kot je znano, je odvzemu mandata nasprotovala celo zakonodajno-pravna služba DZ, kar je Janša komentiral na Twitterju: »Partija ukinila pravno službo DZ in aktivirala partijske pravnike kot zakon nad zakoni in ustavo.«

Vendar pa mnenje te službe botrov tranzicijske levice ni ustavilo, pač pa so znotraj DZ oblikovali posebno »ad hoc« ekspertno komisijo, v katero so pričakovano imenovali predvsem politično opredeljene pravnike (med drugimi Cirila Ribičiča in Aleša Zalarja). Kot smo že pisali v Demokraciji, je omenjena komisija delala na črno, saj njeni člani niso imeli sklenjenih pogodb za sodelovanje z DZ. Po najnovejših podatkih pa naj bi o usodi Janševega mandata odločil celoten državni zbor oziroma poslanci koalicijskih strank – potem ko je prej omenjena komisija v pravnih zagatah vendarle našla nekatere »možnosti«, da bi v okviru veljavne zakonodaje Janši mandat odvzeli in ga politično osamili. Ne glede na pravno utemeljenost pa je jasno, da bo/je ta odločitev predvsem politična in ne strokovna. S tem se bo Slovenija dodatno osramotila pred svetovno javnostjo – razen če bo sramoto preprečilo ustavno sodišče in morebitni odvzem mandata (v času oddaje članka v tisk odločitev še ni znana) preprečilo oz. razveljavilo.

nazaj na vrh