Splošni pogoji akcij

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE EDICIJE DEMOKRACIJA IN KUPCE KNJIG PODJETJA NOVA OBZORJA d. o. o., V AKCIJI LE VEDENJE ŠTEJE, ZATO SI PODARITE INFORMACIJE ZA FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE

I. Splošne določbe
Podjetje Nova obzorja d. o. o., organizira akcijo Le vedenje šteje, zato si podarite informacije tednika Demokracija in knjigarne Demokracija, v kateri lahko fizične in pravne osebe, ki niso naročniki tednika Demokracija na dan 1.10.2015, naročijo tednik Demokracija za eno leto in si pri tem pridobijo možnost izbire darila – knjiga iz založbe Nova obzorja ali knjiga iz založbe Nova obzorja za samo 1,00 EUR.
Akcija traja od 8.10.2015 do 23.11.2015.

II. Opredelitev pojmov
Akcija Le vedenje šteje, zato si podarite informacije – akcija podjetja Nova obzorja d. o. o., v kateri lahko fizične in pravne osebe, ki niso naročniki tednika Demokracija na dan 1.10.2015, naročijo tednik Demokracija za eno leto in si pri tem pridobijo možnost izbire darila – knjiga iz založbe Nova obzorja ali knjiga iz založbe Nova obzorja za samo 1,00 EUR.
Tiskana edicija – revija, ki izhaja enkrat tedensko v tiskani obliki.
Elektronska edicija – tednik Demokracija v elektronski verziji, ki je na voljo v aplikaciji Trafika. Uporabnik si prek App Store ali Google Play naloži aplikacijo Trafika, v kateri je na voljo tudi naročnina na elektronsko izdajo tednika Demokracija.
Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskano edicijo podjetja Nova obzorja d. o. o., naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, po faksu, s poslano naročilnico ali s pismom, poslanim po pošti. Na elektronsko izdajo tednika Demokracija pa prek aplikacije Trafika ali prek zgoraj navedenih kanalov.
Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.demokracija.si in dostopni na sedežu podjetja Nova obzorja d. o. o., Mivka 25, Ljubljana.
D KLUB – klub naročnikov tednika Demokracija in kupcev knjig iz Knjigarne Demokracija. Člani kluba avtomatično postanejo vsi naročniki tednika Demokracija in tisti kupci knjig iz knjigarne Demokracija, ki ob naročilu knjige pristopijo v D KLUB. Za člane kluba veljajo določene ugodnosti, ki so navedene na naročilnici, ki je vsak teden objavljena v tedniku Demokracija. Članstvo v klubu je brezplačno in brez obveznosti.
D člani D KLUBA – so člani D KLUBA, ki naročnino na tednik Demokracija plačujejo enkrat letno. D članom D KLUBA pripadajo določene dodatne ugodnosti, ki jih zanje pripravljata tednik Demokracija in založba Nova obzorja.
Knjiga – produkt v ponudbi podjetja Nova obzorja d. o. o., ki se ga lahko naroči prek zgoraj navedenih prodajnih kanalov.

III. Naročanje
Fizične osebe se na tiskano edicijo po pogojih akcije Le vedenje šteje, zato si podarite informacije podjetja Nova obzorja d. o. o., lahko naročijo z izpolnjeno naročilnico na spletni strani www.demokracija.si, prek elektronske pošte na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., na  telefonski številki 01 24 47 200, z naročilnico poslano po faksu na številko 01 24 47 204, ali z naročilnico oz. pismom poslanim po pošti na naslov Nova obzorja d.o.o, Demokracija, Mivka 25, 1000 Ljubljana.
Pravne osebe se na tiskano edicijo podjetja Nova obzorja d. o. o., po pogojih akcije Le vedenje šteje, zato si podarite informacije lahko naročijo pisno po pošti na naslov Nova obzorja d.o.o, Demokracija, Mivka 25, 1000 Ljubljana., po faksu na številko 01 24 47 204 ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
Naročnik začne prejemati naročeno edicijo še v istem tednu, če Oddelek naročnin naročilo prejme od četrtka do ponedeljka do konca dneva. V kolikor Oddelek naročnine prejme naročilo od torka dalje, pa bo naročnik prvi izvod naročene edicije prejel v naslednjem tednu.  Dostop do elektronske izdaje pa prejme po elektronski pošti, ki jo je navedel v naročilnici.
Naročniku in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 98/2004). Naročilo postane pravno zavezujoče, ko naročnik v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004 do 113/2005) s prvim plačilom računa sklene pogodbo s podjetjem in s tem soglaša s splošnimi pogoji.
Plačnik v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano edicijo in kam želi prejeti izbrano darilo, knjigo iz založbe Nova obzorja.
Na tednik Demokracija po pogojih akcije Le vedenje šteje, zato si podarite informacije se lahko naročijo tudi naročniki iz tujine, vendar jim bo podjetje Nova obzorja d. o. o., za poslane izvode zaračunalo še poštnino po veljavnem ceniku Pošte Slovenija.
Po preteku akcije Le vedenje šteje, zato si podarite informacije bo naročnik avtomatsko prejemal tednik Demokracija po takrat veljavnih Splošnih pogojih za naročnike tiskane edicije podjetja Nova obzorja d. o. o., za fizične in pravne osebe, ki so objavljeni na www.demokracija.si, razen če bo pred pretekom obdobja akcije izrecno izrazil željo, da tednika Demokracija ne želi več prejemati.

IV. Plačevanje obveznosti
Račun za izvode tednika Demokracija plača plačnik s položnico, poslano na naslov plačnika, z elektronskim nakazilom. Račun s položnico pošlje podjetje Nova obzorja d. o. o., na začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje. Rok plačila je 14 dni po izstavitvi računa.
Reklamacije do roka plačila navedenega na računu sprejema naročniški oddelek podjetja Nova obzorja d. o. o., po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali na telefonsko številko 01 24 47 200, ali po faxu 01 24 47 204.
V primeru neporavnavanja obveznosti plačnik prejme opomin s plačilnim rokom 7 dni. Če plačnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu lahko prekine dostava edicije do poravnave dolga in zaračunajo zakonske zamudne obresti. Če je bil plačniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, se mu s prekinitvijo dostave zaradi neporavnavnih obveznosti ukine tudi akcijski popust. Po poravnavi dolga se mu lahko dostava edicije ponovno vzpostavi, vendar po običajnih pogojih in z običajnim popustom.
V primeru predčasne odpovedi oziroma neplačevanja računa se naročnik zaveže prejeto knjigo (darilo) plačati po redni ceni.

V. Spremembe pogojev ponudbe
V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.demokracija.si ali v tiskani ediciji podjetja Nova obzorja d. o. o. Vsakokrat veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.demokracija.si.

VI. Podatki o naročniku/plačniku
Podjetje Nova obzorja d. o. o., bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da podjetje Nova obzorja d. o. o., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja Nova obzorja  d.o.o., in partnerskih podjetij podjetja Nova obzorja d. o. o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko podjetje Nova obzorja d. o. o., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004).
Pogodbe, sklenjene preko spletnega mesta www.demokracija.si ali www.demokracija.si/knjigarna, se hranijo pri podjetju Nova obzorja d. o. o., zaradi izvršitve in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci podjetja Nova obzorja d. o. o., in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB-1).

VII. Dostava
Dostava tiskane edicije na kateri koli naslov v Sloveniji je brezplačna. Naročniki naročene tiskane edicije prejemajo po pošti, poštnino pa krije podjetje Nova obzorja d. o. o.
Za dostavo tiskane edicije izven Slovenije se zaračunava dejanske stroške poštnine po ceniku Pošte Slovenije.
Reklamacije glede dostave sprejema podjetje Nova obzorja d. o. o., na številki 01 24 47 200, ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

X. Prekinitev naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije
Prekinitev naročniškega razmerja oz. odpoved tiskane edicije po pogojih akcije Le vedenje šteje, zato si podarite informacije ni mogoča do konca trajanja sklenjenega naročniškega razmerja, to je eno leto od oddaje naročila za prejemanje tednika Demokracija po pogojih akcije Le vedenje šteje, zato si podarite informacije. V primeru predčasne odpovedi se zaveže knjigo plačati po redni ceni.

XI. Končne določbe
Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju Nova obzorja d. o. o., da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.
Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in podjetjem Nova obzorja d. o. o. Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.demokracija.si in na sedežu podjetja.
Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, veljata Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 114/2006) in Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 18/93 do 139/2006).
Podjetje Nova obzorja d. o. o., lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Veljavnost od 1. oktober 2015.

Potrdil: Mihael Hočevar, direktor