Splošni pogoji

Naziv podjetja: Nova obzorja založništvo d.o.o.
Skrajšan naziv: Nova obzorja d.o.o.
Naslov: Mivka 25, 1000 Ljubljana

Tel. št. tajništvo: 01/ 24 47 200
Tel. št. uredništvo: 01 /24 47 205
Fax. št: 01/ 24 47 204

ID za DDV: SI59695668
Davčna št.: 59695668
Matična št.: 1318977

Transakcijski račun: 9067 2000 0724 069, odprt pri Poštna banka Slovenije d.d.
IBAN : SI56 9067 2000 0724 069
BIC/SWIFT koda Poštne banke Slovenije: PBSLSI22

Splošni pogoji uporabe spletnih strani podjetja Nova obzorja založništvo d.o.o.
Posodobljeno: 10. december 2011

Avtorske pravice
Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh podjetja Nova obzorja založništvo d.o.o. (v nadaljevanju Demokracija.si), so last Tednika Demokracija, razen če to ni posebej navedeno. Vsebina člankov je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP - UL RS 21/95); članki se ne smejo kopirati, razmnoževati ali na kakršen koli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja podjetja Nova obzorja založništvo d.o.o. Objava vsebine člankov na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena. Dopustna je uporaba naslova in največ prvega odstavka, in še to le če so izpolnjeni naslednji pogoji:
• hkrati na istem mestu mora biti objavljena povezava k izvirniku na www.demokracija.si
• hkrati na istem mestu mora biti kot vir navedeno ime "Tednik Demokracija" in/ali logotip podjetja
• hkrati na istem mestu mora biti objavljeno ime avtorja izvirnega članka, če je ta znan
• organizirano zbiranje in objavljanje vsebine člankov v nobenem primeru ni dovoljeno.

Podjetje Nova obzorja založništvo d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitne netočnosti informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, ter za komentarje uporabnikov na blogih in forumih, dokler ni seznanjeno z njimi.
Uredništvo spletnih strani www.demokracija.si lahko te strani spremeni kadar koli in brez poprejšnjega obvestila ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb. Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah.

Politika zasebnosti

Nova obzorja založništvo d.o.o.  so zavezana k varovanju vaše zasebnosti. Večino strani na www.demokracija.si  lahko obiščete, ne da bi vam bilo treba dati kakršne koli podatke o sebi, razen kjer je to drugače določeno (pri plačljivih člankih, ki natančno opredeljujejo, kaj bodo uporabniki dobili, če plačajo dostop). Ta izjava o zasebnosti se nanaša na spletne strani www.demokracija.si, ne pa tudi na druge izdelke ali storitve s povezavo ali brez nje. Podjetje Nova obzorja založništvo d.o.o. jamči, da bodo po internetu zbrani podatki namenjeni izključno uporabi podjetja Nova obzorja založništvo d.o.o. in se ne bodo dali v roke tretji osebi ali bili kakor koli drugače zlorabljeni.
Za namene raziskav bodo Nova obzorja založništvo d.o.o. podatke o obiskih spletnega mesta združila z anonimnimi demografskimi podatki in jih morda uporabila za ponujanje ustreznejše vsebine. V nekaterih delih spletnega mesta www.demokracija.si  z omejenim dostopom se lahko podatki o obiskih spletnega mesta združijo z osebnimi podatki obiskovalcev z namenom, da bi lahko podjetje Nova obzorja založništvo d.o.o. ponudilo vsebine prilagojene po meri obiskovalcev.

Pravila uporabe
Uporaba interaktivnih storitev je dovoljena, morebitne zlorabe s pomočjo posebne programske opreme kot tudi druge zlorabe pa so prepovedane in jih podjetje Nova obzorja založništvo d.o.o. sankcionira po lastni presoji. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode podjetju Nova obzorja založništvo d.o.o. ali drugi pravni oziroma fizični osebi. Zlorabe podatkov in storitev na spletnih straneh www.demokracija.si  oceni podjetje Nova obzorja založništvo d.o.o. po lastni presoji in si v zvezi s tem pridržuje vse pravice. Omenjena pravila veljajo za www.demokracija.si v celoti, razen tam, kjer je to drugače določeno.
Nova obzorja založništvo d.o.o. si pridržujejo pravice, da neprimernim uporabnikom na forumih, blogih in komentarjih na članke onemogočijo dostop do le-teh.

Pravila objavljanja člankov

Za članke, objavljene na internetnih straneh, velja, da je dovoljeno le povzemanje naslova in podnaslova ali prvega odstavka, skupna dolžina pa nikakor ne sme presegati 450 znakov na članek. Ta pravila veljajo za vse medije, internetne storitve in vsebinske agregatorje, kot sta RSS in JavaScript, in drugo. V primeru zlorabe podjetje Nova obzorja založništvo d.o.o. kršitev sankcionira po lastni presoji. Omenjena pravila veljajo za www.demokracija.si  v celoti, razen tam, kjer je to drugače urejeno.

Pravila objavljanja komentarjev obiskovalcev
Skrbnik spletnih strani ali administrator lahko odstrani protipravne vsebine, če protipravnost ugotovi sam ali pa ga o tem obvestijo druge osebe. Pri tem politika objavljanja komentarjev obiskovalcev po vseh spletnih straneh podjetja Nova obzorja založništvo d.o.o. sledi evropski direktivi 2000/31/EC in je v skladu s postopki "notice and take down". Postopek objave komentarja je v celoti avtomatiziran brez predhodnega predogleda, v vsebino pa se posega le z vnaprej določenimi programskimi filtri, ki so na zahtevo dostopni vsem zainteresiranim. Skrbnik spletnih strani ali administrator ne sproži prenosa, ne izbere prejemnika in ne izbira ali spreminja komentarjev. Uredništvo spletne strani ni odgovorno za komentarje na članke, dokler ni seznanjeno z njimi.

Opozorilo
Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. S klikom na gumb Spletno oko prijavite komentar, za katerega menite, da vsebuje sovražni govor

Naziv podjetja: Nova obzorja založništvo d.o.o.
Skrajšan naziv: Nova obzorja d.o.o.
Naslov: Mivka 25, 1000 Ljubljana

Tel. št. tajništvo: 01/ 24 47 200
Tel. št. uredništvo: 01 /24 47 205
Fax. št: 01/ 24 47 204

ID za DDV: SI59695668
Davčna št.: 59695668
Matična št.: 1318977

Transakcijski račun: 9067 2000 0724 069, odprt pri Poštna banka Slovenije d.d.
IBAN : SI56 9067 2000 0724 069
BIC/SWIFT koda Poštne banke Slovenije: PBSLSI22

Splošni pogoji uporabe spletnih strani podjetja Nova obzorja založništvo d.o.o.
Posodobljeno: 10. december 2011

Avtorske pravice
Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh podjetja Nova obzorja založništvo d.o.o. (v nadaljevanju Demokracija.si), so last Tednika Demokracija, razen če to ni posebej navedeno. Vsebina člankov je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP - UL RS 21/95); članki se ne smejo kopirati, razmnoževati ali na kakršen koli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja podjetja Nova obzorja založništvo d.o.o. Objava vsebine člankov na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena. Dopustna je uporaba naslova in največ prvega odstavka, in še to le če so izpolnjeni naslednji pogoji:
• hkrati na istem mestu mora biti objavljena povezava k izvirniku na www.demokracija.si
• hkrati na istem mestu mora biti kot vir navedeno ime "Tednik Demokracija" in/ali logotip podjetja
• hkrati na istem mestu mora biti objavljeno ime avtorja izvirnega članka, če je ta znan
• organizirano zbiranje in objavljanje vsebine člankov v nobenem primeru ni dovoljeno.

Podjetje Nova obzorja založništvo d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitne netočnosti informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, ter za komentarje uporabnikov na blogih in forumih, dokler ni seznanjeno z njimi.
Uredništvo spletnih strani www.demokracija.si lahko te strani spremeni kadar koli in brez poprejšnjega obvestila ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb. Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah.

Politika zasebnosti

Nova obzorja založništvo d.o.o.  so zavezana k varovanju vaše zasebnosti. Večino strani na www.demokracija.si  lahko obiščete, ne da bi vam bilo treba dati kakršne koli podatke o sebi, razen kjer je to drugače določeno (pri plačljivih člankih, ki natančno opredeljujejo, kaj bodo uporabniki dobili, če plačajo dostop). Ta izjava o zasebnosti se nanaša na spletne strani www.demokracija.si, ne pa tudi na druge izdelke ali storitve s povezavo ali brez nje. Podjetje Nova obzorja založništvo d.o.o. jamči, da bodo po internetu zbrani podatki namenjeni izključno uporabi podjetja Nova obzorja založništvo d.o.o. in se ne bodo dali v roke tretji osebi ali bili kakor koli drugače zlorabljeni.
Za namene raziskav bodo Nova obzorja založništvo d.o.o. podatke o obiskih spletnega mesta združila z anonimnimi demografskimi podatki in jih morda uporabila za ponujanje ustreznejše vsebine. V nekaterih delih spletnega mesta www.demokracija.si  z omejenim dostopom se lahko podatki o obiskih spletnega mesta združijo z osebnimi podatki obiskovalcev z namenom, da bi lahko podjetje Nova obzorja založništvo d.o.o. ponudilo vsebine prilagojene po meri obiskovalcev.

Pravila uporabe
Uporaba interaktivnih storitev je dovoljena, morebitne zlorabe s pomočjo posebne programske opreme kot tudi druge zlorabe pa so prepovedane in jih podjetje Nova obzorja založništvo d.o.o. sankcionira po lastni presoji. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode podjetju Nova obzorja založništvo d.o.o. ali drugi pravni oziroma fizični osebi. Zlorabe podatkov in storitev na spletnih straneh www.demokracija.si  oceni podjetje Nova obzorja založništvo d.o.o. po lastni presoji in si v zvezi s tem pridržuje vse pravice. Omenjena pravila veljajo za www.demokracija.si v celoti, razen tam, kjer je to drugače določeno.
Nova obzorja založništvo d.o.o. si pridržujejo pravice, da neprimernim uporabnikom na forumih, blogih in komentarjih na članke onemogočijo dostop do le-teh.

Pravila objavljanja člankov

Za članke, objavljene na internetnih straneh, velja, da je dovoljeno le povzemanje naslova in podnaslova ali prvega odstavka, skupna dolžina pa nikakor ne sme presegati 450 znakov na članek. Ta pravila veljajo za vse medije, internetne storitve in vsebinske agregatorje, kot sta RSS in JavaScript, in drugo. V primeru zlorabe podjetje Nova obzorja založništvo d.o.o. kršitev sankcionira po lastni presoji. Omenjena pravila veljajo za www.demokracija.si  v celoti, razen tam, kjer je to drugače urejeno.

Pravila objavljanja komentarjev obiskovalcev
Skrbnik spletnih strani ali administrator lahko odstrani protipravne vsebine, če protipravnost ugotovi sam ali pa ga o tem obvestijo druge osebe. Pri tem politika objavljanja komentarjev obiskovalcev po vseh spletnih straneh podjetja Nova obzorja založništvo d.o.o. sledi evropski direktivi 2000/31/EC in je v skladu s postopki "notice and take down". Postopek objave komentarja je v celoti avtomatiziran brez predhodnega predogleda, v vsebino pa se posega le z vnaprej določenimi programskimi filtri, ki so na zahtevo dostopni vsem zainteresiranim. Skrbnik spletnih strani ali administrator ne sproži prenosa, ne izbere prejemnika in ne izbira ali spreminja komentarjev. Uredništvo spletne strani ni odgovorno za komentarje na članke, dokler ni seznanjeno z njimi.

Opozorilo
Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. S klikom na gumb Spletno oko prijavite komentar, za katerega menite, da vsebuje sovražni govor
-----

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE EDICIJE DEMOKRACIJA IN KUPCE KNJIG PODJETJA NOVA OBZORJA d. o. o., V AKCIJI ”KJERKOLI STE” INFORMACIJE ZA FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE


I. Splošne določbe
Podjetje Nova obzorja d. o. o., organizira akcijo ”Kjerkoli ste”tednika Demokracija in knjigarne Demokracija, v kateri lahko fizične in pravne osebe, ki niso naročniki tednika Demokracija na dan 22.5.2014, naročijo tednik Demokracija za eno leto in si pri tem pridobijo možnost izbire darila – knjiga iz založbe Nova obzorja ter 3-mesečno brezplačno naročnino na elektronsko izdajo tednika Demokracija ALI naročijo Poletni paket, ki vključuje 3-mesečno naročnino na tiskano in elektronsko izdajo tednika Demokracija.

II. Opredelitev pojmov
Akcija “Kjerkoli ste”– akcija podjetja Nova obzorja d. o. o., v kateri lahko fizične in pravne osebe, ki niso naročniki tednika Demokracija na dan 22.5.2014, naročijo tednik Demokracija za eno leto in si pri tem pridobijo možnost izbire darila – knjiga iz založbe Nova obzorja ter 3-mesečno brezplačno naročnino na elektronsko izdajo tednika Demokracija ALI naročijo Poletni paket, ki vključuje 3-mesečno naročnino na tiskano in elektronsko izdajo tednika Demokracija.

Tiskana edicija – revija, ki izhaja enkrat tedensko v tiskani obliki.
Elektronska edicija – tednik Demokracija v elektronski verziji, ki je na voljo v aplikaciji Trafika. Uporabnik si prek App Store ali Google Play naloži aplikacijo Trafika, v kateri je na voljo tudi naročnina na elektronsko izdajo tednika Demokracija.
Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskano edicijo podjetja Nova obzorja d. o. o., naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, po faksu, s poslano naročilnico ali s pismom, poslanim po pošti. Na elektronsko izdajo tednika Demokracija pa prek aplikacije Trafika ali prek zgoraj navedenih kanalov.
Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.demokracija.si in dostopni na sedežu podjetja Nova obzorja d. o. o., Mivka 25, Ljubljana.
D KLUB – klub naročnikov tednika Demokracija in kupcev knjig iz Knjigarne Demokracija. Člani kluba avtomatično postanejo vsi naročniki tednika Demokracija in tisti kupci knjig iz knjigarne Demokracija, ki ob naročilu knjige pristopijo v D KLUB. Za člane kluba veljajo določene ugodnosti, ki so navedene na naročilnici, ki je vsak teden objavljena v tedniku Demokracija. Članstvo v klubu je brezplačno in brez obveznosti.
D člani D KLUBA – so člani D KLUBA, ki naročnino na tednik Demokracija plačujejo enkrat letno. D članom D KLUBA pripadajo določene dodatne ugodnosti, ki jih zanje pripravljata tednik Demokracija in založba Nova obzorja.
Knjiga – produkt v ponudbi podjetja Nova obzorja d. o. o., ki se ga lahko naroči prek zgoraj navedenih prodajnih kanalov. 

III. Naročanje
Fizične osebe se na tiskano edicijo po pogojih akcije ”Kjerkoli ste”podjetja Nova obzorja d. o. o., lahko naročijo z izpolnjeno naročilnico na spletni strani www.demokracija.si, prek elektronske pošte na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , na  telefonski številki 01 24 47 200, z naročilnico poslano po faksu na številko 01 24 47 204, ali z naročilnico oz. pismom poslanim po pošti na naslov Nova obzorja d.o.o, Demokracija, Mivka 25, 1000 Ljubljana.
Pravne osebe se na tiskano edicijo podjetja Nova obzorja d. o. o., po pogojih akcije ”Kjerkoli ste” lahko naročijo pisno po pošti na naslov Nova obzorja d.o.o, Demokracija, Mivka 25, 1000 Ljubljana, po faksu na številko 01 24 47 204 ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
Naročnik začne prejemati naročeno edicijo še v istem tednu, če Oddelek naročnin naročilo prejme od četrtka do ponedeljka do konca dneva. V kolikor Oddelek naročnine prejme naročilo od torka dalje, pa bo naročnik prvi izvod naročene edicije prejel v naslednjem tednu.  Dostop do elektronske izdaje pa prejme po elektronski pošti, ki jo je navedel v naročilnici.
Naročniku in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 98/2004). Naročilo postane pravno zavezujoče, ko naročnik v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004 do 113/2005) s prvim plačilom računa sklene pogodbo s podjetjem in s tem soglaša s splošnimi pogoji.
Plačnik v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano edicijo in kam želi prejeti izbrano darilo, knjigo iz založbe Nova obzorja.
Na tednik Demokracija po pogojih akcije ”Kjerkoli ste” se lahko naročijo tudi naročniki iz tujine, vendar jim bo podjetje Nova obzorja d. o. o., za poslane izvode zaračunalo še poštnino po veljavnem ceniku Pošte Slovenija.
Po preteku akcije ”Kjerkoli ste” bo naročnik avtomatsko prejemal tednik Demokracija po takrat veljavnih Splošnih pogojih za naročnike tiskane edicije podjetja Nova obzorja d. o. o., za fizične in pravne osebe, ki so objavljeni na www.demokracija.si, razen če bo pred pretekom obdobja akcije izrecno izrazil željo, da tednika Demokracija ne želi več prejemati.

IV. Plačevanje obveznosti
Račun za izvode tednika Demokracija plača plačnik s položnico, poslano na naslov plačnika, z elektronskim nakazilom. Račun s položnico pošlje podjetje Nova obzorja d. o. o., na začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje, za eno leto ali pol leta – po izbiri naročnika. Naročnik Poletnega paketa pa poravna naročnino enkrat na začetku obračunskega obdobja. Rok plačila je 14 dni po izstavitvi računa.
Reklamacije do roka plačila navedenega na računu sprejema naročniški oddelek podjetja Nova obzorja d. o. o., po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali na telefonsko številko 01 24 47 200, ali po faxu 01 24 47 204.
V primeru neporavnavanja obveznosti plačnik prejme opomin s plačilnim rokom 7 dni. Če plačnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu lahko prekine dostava edicije do poravnave dolga in zaračunajo zakonske zamudne obresti. Če je bil plačniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, se mu s prekinitvijo dostave zaradi neporavnavnih obveznosti ukine tudi akcijski popust. Po poravnavi dolga se mu lahko dostava edicije ponovno vzpostavi, vendar po običajnih pogojih in z običajnim popustom. 

V. Spremembe pogojev ponudbe
V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.demokracija.si ali v tiskani ediciji podjetja Nova obzorja d. o. o. Vsakokrat veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.demokracija.si.
VI. Podatki o naročniku/plačniku
Podjetje Nova obzorja d. o. o., bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da podjetje Nova obzorja d. o. o., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja Nova obzorja  d.o.o., in partnerskih podjetij podjetja Nova obzorja d. o. o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko podjetje Nova obzorja d. o. o., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004).
Pogodbe, sklenjene preko spletnega mesta www.demokracija.si ali vseknjige.si, se hranijo pri podjetju Nova obzorja d. o. o., zaradi izvršitve in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci podjetja Nova obzorja d. o. o., in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB-1).

VII. Dostava
Dostava tiskane edicije na kateri koli naslov v Sloveniji je brezplačna. Naročniki naročene tiskane edicije prejemajo po pošti, poštnino pa krije podjetje Nova obzorja d. o. o.
Za dostavo tiskane edicije izven Slovenije se zaračunava dejanske stroške poštnine po ceniku Pošte Slovenije.
Reklamacije glede dostave sprejema podjetje Nova obzorja d. o. o., na številki 01 24 47 200, ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
X. Prekinitev naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije
Prekinitev naročniškega razmerja oz. odpoved tiskane edicije po pogojih akcije ”Kjerkoli ste” ni mogoča do konca trajanja sklenjenega naročniškega razmerja, to je eno leto od oddaje naročila za prejemanje tednika Demokracija po pogojih akcije ”Kjerkoli ste”.

XI. Končne določbe
Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju Nova obzorja d. o. o., da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.
Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in podjetjem Nova obzorja d. o. o. Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.demokracija.si in na sedežu podjetja.
Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, veljata Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 114/2006) in Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 18/93 do 139/2006).

Podjetje Nova obzorja d. o. o., lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.
Veljavnost od 22. maja 2015.

Potrdil: Mihael Hočevar, direktor

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži