Začenjajo se enomesečne sodne počitnice

  • Napisal  G. B.
Začenjajo se enomesečne sodne počitnice Foto: arhiv Demokracije

Danes se tudi uradno začenjajo enomesečne sodne počitnice, v času katerih bo na sodiščih prevladovalo "počitniško" vzdušje. Do sredine avgusta se sodna pisanja ne bodo vročala, procesni roki ne bodo tekli. Običajni vrvež se bo na hodnike sodišč vrnil po 15. avgustu, v tem času pa se bodo kljub počitnicam nadaljevali nekateri nujni primeri.

Med nujne zadeve, v katerih sodišča odločajo tudi med počitnicami, sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji. K nujnim zadevam se prištevajo nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi in nepravdne zadeve glede pridržanja oseb v psihiatričnih ustanovah.

Nujne zadeve so tudi menični in čekovni protesti ter menične tožbe, spori za objavo popravka objavljene informacije, popisi zapustnikovega premoženja ter zadeve prisilne poravnave in stečaja.

Tudi v času med 15. julijem in 15. avgustom bo nemoteno potekalo vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vendar se sklepov strankam ne bo vročalo.

Kljub počitnicam pa so napovedani naroki v nekaterih odmevnejših primerih, med drugim se bo v ponedeljek začela glavna obravnava v sojenju zaradi umora 26-letnika pri Podbočju 13. februarja letos, katerega posnetek sta obtožena objavila na družbenem omrežju Facebook.

nazaj na vrh