Vlada Mira Cerarja ignorirala obljube policistom, ki so vedno bolj nezadovoljni

  • Napisal  SDS
Policijska stavka Policijska stavka Foto: Urban Cerjak

Bistvo zaupanja v državne institucije je v tem, da država izpolnjuje svoje obljube in zaveze. Vlada Mira Ceraja pa dogovora s policisti ni izpolnila, zato policisti spet stavkajo. Dr. Božo Predalič, predsednik Odbora za notranje zadeve pri Strokovnem svetu SDS je v sredo, 10. januarja 2018, gostoval v oddaji Tema dneva na Nova24Tv. Uvodoma je poudaril, da je bil sicer alternativni vladni program SDS za področje notranjih zadev predstavljen že lani, a so vodilni mediji ga ignorirali, le nekaj manjših medijev je povzelo glavne poudarke.

»Praktično se ni nič bistvenega spremenilo na področju varnosti in organiziranosti policije, kar je evidentno, ker so policisti še vedno nezadovoljni - kot takrat, ko so stavkali in so jim bile dane obljube, ampak so ostale neizpolnjene,« ugotavlja dr. Predalič. Na evropski ravni ostaja največji problem varnost, po njegovem mnenju je še vedno je treba največ pozornosti posvetiti migracijam, zaradi katerih v večjih evropskih mestih raste stopnja kriminalitete, vedno več je ropov in posilstev.

Tudi Slovenija pri tem ni izjema, število migrantov se povečuje. Leta 2015 ob velikem migrantskem valu Slovenija zanje ni bila aktualna, pravi dr. Predalič, zato so takrat odhajali so naprej v Evropo, kjer pa očitno nekateri niso bili uspešni, zato se je pričelo povečevati število prošenj za azil v Sloveniji. Leta 2016 je po uradnih podatkih policije  v Sloveniji zaprosilo za azil preko 1300 oseb, podobno tudi v letu 2017, kar kaže na to, da se migranti vedno bolj se usmerjajo tudi v take države, kot je naša.

Zato je po mnenju Strokovnega sveta SDS skrajni čas, da sprejmemo ustrezno zakonodajo, ki bo našo državo naredila manj mikavno za migrante in hkrati zavarovala naše državljane in njihovo premoženje. Da po Evropi lahko poteka prost pretok blaga, ljudi in kapitala, je potrebna močna in varovana zunanja meja. Slovenija je bila dolžna to mejo ščititi pred vstopom ljudi, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Schengen. »Tujec, ko pride na mejo, ima dve možnosti: ali izkaže ustrezne listine, ki mu dovoljujejo vstop v to območje ali pa da zaprosi za politični azil,« je pojasnil dr. Predalič in nadaljeval, da pa na naše ozemlje begunec ne more vstopiti, ker  mora po veljavnih pravilih za azil zaprositi v prvi varni državi in ta država mu ga je dolžna nuditi, če izpolnjuje pogoje zanj. Nikakor pa ne v tretji, četrti ali peti državi. »Ljudje so sedaj tukaj, nekaj je treba storiti, ampak ne tako, da so prikrajšani slovenski državljani in njihova varnost,« je še poudaril.

V nadaljevanju je opozoril na možnost povratnega migrantskega vala iz avstrijske strani. Hkrati pa še vedno obstaja velika nevarnost, da se migrantski val ponovi, čeprav verjetno v nekoliko manjšem obsegu. Dr. Božo Predalič je predstavil tudi uradni podatek policije, da je samo lani od januarja do novembra iz Italije v Slovenijo vstopilo 500 oseb, ob tem pa izrazil prepričanje, da je realna številka nekajkratnik te, saj prečkanje meje v okolici Gorice ni nobena težava.

Beseda je nanesla tudi na sirskega migranta Ahmada Shamieha. Dogajanje okoli tega po mnenju dr. Boža Predaliča presega vse meje: »Nikakor ne morem razumeti, zakaj se Levica tako vztrajno bori za njega.« Izpostavil je primer, ko je bila pred nekaj meseci na Hrvaško deportirana kršanska družina iz Sirije, ki se ji je v Sloveniji otrok rodil, pa ni bilo nobenih človekoljubnih akcij.

Zadržanje pravnomočnega sklepa o deportaciji je za pravnika Predaliča v pravni državi nedopustno ravnanje, zato je SDS zoper predsednika vlade Cerarja vložila ustavno obtožbo. Ne razume strahu levice, ki trdi, da je bilo vse, kot mora biti, zakaj se boji, da o tem, če je bilo kaj narobe, odloči Ustavno sodišče. Želja SDS je bila, da se razpravlja o tem, da se predstavijo argumenti in da si ljudje sami ustvarijo svoje mnenje.

Ta zgodba je pokazala, da vladajoča struktura dela razlike med ljudmi. To je edini migrant, za katerega so se tako zavzeli, za vse ostale pred njim, nekaj sto jih je bilo deportiranih nazaj, ali pa za prej omenjeno družino, pa si niso vzeli časa. O sirskem brivcu je vlada razpravljala 6 ur. »Ste kdaj slišali, da bi se vlada ukvarjala pol ure za kakšnega Slovenca, ki je bil deložiran iz svojega stanovanja?,« sprašuje dr. Predalič, ki v tem ravnanju jasno razbere ločevanje na prvo- in drugorazredne državljane.

Dr. Predalič je spomnil na burne reakcije več evropskih držav, ko je Madžarska zaprla mejo za nezakonite prestopnike, s čimer je zgolj spoštovala skupna Schengenska pravila in bila obtožena ksenofobije in fašizma. Enako bi pravočasno morala storiti tudi Slovenija. Ob tem je izpostavil problem številčnosti in opremljenosti slovenske policije, ki večjemu migrantskemu navalu ne more biti kos. Zato je SDS predlagala ustanovitev Nacionalne garde, ki bi v takšnih primerih pomagala policiji in vojski pri zagotavljanju varnosti in varovanja meje.

Ob vprašanju o varnosti v nočnem času v slovenskih krajih je dr. Predalič dejal, da se mnogi ljudje ne počutijo več varnih. To je posledica ukinjanja številnih policijskih postaj in spremenjenih policijskih okolišev. »V nekatere kraje policist sploh več ne pride,« je poudaril in spomnil, da je imela policija rajonskega policista, ki je poznal okoliš in ljudi, zato je sta bila komunikacija in zaupanje med prebivalci in policijo boljša. »Ko bo SDS prevzela vlado, bo tudi na tem področju naredila red, zavarovala ljudi in premoženje, občutek varnostni bo bistveno boljši,« je zagotovil predsednik Odbora za notranje zadeve pri Strokovnem svetu SDS.

Dr. Predalič je ponovno spregovoril o izkušnji soočenja s podobo diktatorja Broza Tita v pisarni kriminalista. »Zamislil sem se, kako se počutijo ljudje, ki so bili v prejšnjem režimu šikanirani, vzeto jim je bilo premoženje, ki so bili prizadeti in so si srčno želeli samostojno državo in prehod v demokratično družbo, in pridejo danes na policijsko postajo, ker se jim je nekaj zgodilo, tam pa ga posadijo pod sliko Tita. Kako naj ta človek zaupa kriminalistu?« Zato je po njegovem mnenju nujna depolitizacija policije. Služba za nadzor nad varnostnimi službami je celo ugotovila, da policija deluje tudi na podlagi tajnih predpisov, kar je absolutno nesprejemljivo v demokratični družbi. Zato je nemogoče, da bi ljudje takšni instituciji zaupali.

V pogovoru je dr. Predalič spregovoril tudi o plačni politiki. »Ob zadnji stavki policistov je država podpisala zaveze, pa jih ni izpolnila. To je bistvo zaupanja v državne institucije, da izpolnjuje svoje obljube in zaveze,« je dejal, kar pa ta vlada ni naredila, zato policisti spet stavkajo. Predalič opozarja tudi na krizo vodenja v uniformiranem delu policije, ki je nastala, ker se je porušilo razmerje med upravnim delom – povečanjem števila ljudi v pisarnah in številom ljudi na terenu, ki so preobremenjeni, nezadovoljni, hkrati pa od njih zahtevajo izpolnjevanje določenih norm, drugače niso ustrezno nagrajeni: »Povejte mi, kateri policist bi bil s tem zadovoljen in ne bi stavkal?«

Ob koncu je dr. Predalič izrazil prepričanje, da bo SDS Slovenijo urejala tako, kot jo je v preteklosti že, ko se je standard dvigal, ko je Slovenija predsedovala Evropski uniji in so bili v svetu sami pozitivni odzivi, ki pa so jih slovenski mediji ignorirali. »Volivci nam verjamejo, ker smo resna stranka, ker smo stranka vrednot, ki so ustvarile to državo in na teh vrednotah še vedno delamo,« je poudaril in dodal, da tisto, kar SDS reče, tudi drži, to naredi, to kaže opravljeno delo v preteklosti in tako bomo stranka ravnala tudi v prihodnje.

Vir: sds.si

nazaj na vrh