Tudi lanskemu proračunu mnenje s pridržkom

Računsko sodišče je predlogu splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za lani in pravilnosti izvršitve tega proračuna tudi letos izreklo mnenji s pridržkom. Ker ministrstva med revizijo niso odpravila vseh nepravilnosti, je zahtevalo predložitev odzivnih poročil. Ob tem je podalo nekaj priporočil za izboljšavo.

Preberite več...