Koliko protizakonitih, pristranskih in krivičnih sojenj je bilo v zadnjih desetih letih?

  • Objavljeno v Fokus

Koliko sodnikov je bilo kaznovanih v skladu z 288. členom KZ-1 zaradi krivega podtikanja, lažnivih ali nedovoljenih dokazov ter izkrivljanja prava z namenom škodovati stranki v postopku? Poslanka SDS Eva Irgl je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z 288. členom Kazenskega zakonika. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

Preberite več...

Se slovenska sodišča za svetovalna mnenja obračajo na Evropsko sodišče za človekove pravice?

  • Objavljeno v Fokus

Ali se slovenska sodišča glede na Protokol št. 16 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin obračajo na Evropsko sodišče za človekove pravice za svetovalna mnenja o načelnih vprašanjih, ki se nanašajo na razlago ali uporabo pravic in svoboščin? Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s stanjem v sodstvu. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

Preberite več...