SDS: Dostopen, kakovosten in učinkovit izobraževalni sistem

Zavedamo se, da je izobraževanje temelj vsake družbe, zato bomo zagotovili dostopen, kakovosten in učinkovit izobraževalni sistem, pravijo v SDS glede področja izobraževanja.

"Razbremenili bomo družine in omogočili javne ali zasebne vrtce s koncesijo ob podjetjih, kamor bodo zaposleni starši lahko prednostno vključili svoje otroke ter zagotovili brezplačne učbenike in delovne zvezke v papirni ali elektronski obliki," zagotavljajo v SDS in dodajajo:

"Skrbeli bomo za zdravje šolajočih s sistemom zdravega prehranjevanja v vrtcih in šolah, s poudarkom na slovenski hrani in subvencionirali prehrano otrokom iz socialno šibkih okolij. Omogočili bomo šport v šolah vsak dan, v učne načrte in učbenike pa vnesli več domoljubja in znanja ter zavedanja o vrednosti nastanka slovenske države."

V SDS obljubljajo povezavo izobraževanja z gospodarstvom na srednješolski in visokošolski ravni ter razvili dualni sistem v srednjem strokovnem in višjem šolstvu. Skrbeli bodo za kakovost, tako da bomo uvedli zunanjo evalvacijo.

"Spodbudili bomo fakultete, da bodo strokovni izpit za učitelje umestile v magistrski študij. Spodbujali bomo mednarodno izmenjavo dijakov, študentov in uvedli možnost zaposlitve uveljavljenih tujih strokovnjakov, pritegnili Slovence, ki so na tujih univerzah, predvsem pa omogočili delo vrhunsko izobraženim mladim, da bodo ustvarjali v domovini. Suverenost človeka je v znanju," še pravijo.

Celoten program za področje šolstva, znanosti in športa preberite tukaj.

Preberite več...

Starši: Štrukljevanje je »nacionalna zloraba otrok, je sindikalna šolniška pedofilija«

Pred stavko več kot 40 tisoč šolnikov, ki jo organizira Sviz, ki ga vodi Branimir Štrukelj, smo dobili pismo Slavka Mežka, očeta štirih šolarjev iz Krope.

Objavljamo ga v celoti:

»Nacionalna zloraba otrok, to je sindikalna šolniška pedofilija in manipulacija s starši se nadaljuje. Starši imamo tega zadosti. Vedno bolj nam je jasno, da so naši otroci talci nekompetentnega šolništva in političnih avanturistov a la Štrukelj & co. Mediji o neposredno prizadetih - otrokih, šolarjih,  starših, družinah - ne pišete. Sveti staršev in sveti zavodov šol so slejkoprej impotentni krožki kimavcev,  ki so, v strahu za otroke, šolarje, modro tiho oziroma jih pred stavko itak nihče ničesar ne vpraša kaj šele posluša.

Mediji - vaše strani in oddaje polnijo sindikalne puhlice in parole. Staršev ne vidite, ne slišite,  ničesar ne vprašate.  Beda.

Pa v šolstvu ne gre le za plače učiteljev. Šolski sistem, učni programi in njihova realizacija so že dolgo neučinkoviti in neuporabni. Da se za vso to navlako vsako leto potroši težke milijone davkoplačevalskega denarja (s previsokimi učiteljskimi plačami vred) - o tem pa nič. Nekega dne bomo šli na ceste otroci in starši.

Starši slovenskih otrok - šolarjev - dijakov (obeh spolov)
(zanje Slavko Mežek, Kropa, oče štirih šolarjev)«

Preberite več...