Z novelo ZOFVI predlagamo odpravo diskriminacije pri financiranju zasebnih šol

Poslanska skupina SDS je danes v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Z omenjenim predlogom novele želimo udejaniti odločbo Ustavnega z dne 4.12.2014, ki zahteva razveljavitev protiustavnosti z diskriminatornim financiranjem zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javnoveljavne programe za šoloobvezne otroke. Predlagana sprememba Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja omogoča nediskriminatorno financiranje teh šol. 

Preberite več...