Suzana Lep Šimenko: Potrebujemo boljše informiranje državljanov glede evropske kohezijske politike

  • Napisal  Vir: sds.si
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Suzana Lep Šimenko: Potrebujemo boljše informiranje državljanov glede evropske kohezijske politike

Rezultati javnomnenjske raziskave kažejo, da 10 odstotkov anketiranih pridobiva informacije o evropskih sredstvih na spletni strani EU-skladi in 6 odstotkov na spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, elektronsko publikacijo E-kotiček pozna 11 odstotkov vprašanih, Facebook stran EU skladi pa spremlja 2 odstotka anketiranih.

 

Poslanka SDS Suzana Lep Šimenko je na ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Iztoka Puriča naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z javnomnenjsko raziskavo na temo evropske kohezijske politike.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je pri podjetju Episcenter, d.o.o., naročila javnomnenjsko raziskavo na temo evropske kohezijske politike. Namen javnomnenjske raziskave je bil po navedbah SVRK ugotoviti oceno uspešnosti Slovenije pri črpanju evropskih sredstev in vpliv na razvoj Slovenije, poznavanje evropskih skladov in operativnih programov, poznavanje projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev, poznavanje in informiranje s spletnih strani z informacijami o evropskih sredstvih, všečnost spletne strani EU-skladi, poznavanje publikacije E-kotiček, opaženost medijskih aktivnosti na temo evropskih sredstev in oceno informiranja javnosti o evropskih sredstvih s strani državnih institucij.

Ugotovitve kažejo, da zgolj 17 odstotkov anketiranih ve, s kolikšnimi sredstvi razpolaga Slovenija, da le 10 odstotkov anketiranih pridobiva informacije o evropskih sredstvih na spletni strani EU-skladi oziroma 6 odstotkov na domači spletni strani SVRK. Tudi elektronsko publikacijo E-kotiček pozna zgolj 11 odstotkov vprašanih, Facebook stran EU skladi pa spremlja le 2 odstotka anketiranih.

V zvezi z navedenim me zanima:

1. Kako SVRK komentira navedene rezultate javnomnenjske raziskave?
2. Koliko sredstev je SVRK od leta 2014 porabil za potrebe informiranja in promoviranja? S katerimi zunanjimi izvajalci je SVRK sklenil pogodbe za omenjene potrebe? Ali so bila sredstva v luči predstavljenih rezultatov učinkovito porabljena?
3. Kateri ukrepi so bili ali bodo izvedeni na podlagi ugotovitev iz javnomnenjske raziskave?

nazaj na vrh