Slovenija lani pod povprečjem EU pri potrošnji in BDP na prebivalca

  • Napisal  B.S.
Simbolična fotografija Simbolična fotografija Foto: Matic Štojs

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca se je lani po državah članicah EU gibala od 53 odstotkov do 132 odstotkov povprečja osemindvajseterice. Velike razlike so bile tudi pri BDP na prebivalca, ki se je gibal od 48 odstotkov do 267 odstotkov povprečja. Slovenija je bila po obeh kazalnikih podpovprečna.

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca - kazalnik materialne blaginje gospodinjstev - izražena v standardih kupne moči je bila v 10 članicah EU nad povprečjem unije. Najvišjo raven v EU je beležil Luksemburg, 32 odstotkov nad povprečjem. Nemčija in Avstrija sta bili okoli petino nad povprečjem, sledile pa so Velika Britanija, Danska, Finska, Belgija, Francija, Nizozemska in Švedska z rezultatom od 10 do 15 odstotkov nad povprečjem osemindvajseterice, je ta teden sporočil evropski statistični urad Eurostat.

Dejanska individualna potrošnja v Sloveniji je bila na 75 odstotkih povprečja EU. S tem se je Slovenija uvrstila med dvanajsterico držav, pri katerih je bil ta kazalec med povprečjem in do 25 odstotkov pod njim, poroča Sta.

Šest držav članic je zabeležilo dejansko individualno potrošnjo okoli 30 ali več odstotkov pod evropskim povprečjem. Med 30 in 40 odstotkov nižje so bile Estonija, Latvija, Madžarska in Romunija. Hrvaška je dosegla le 59 odstotkov, Bolgarija pa pa 53 odstotkov evropskega povprečja.

Velike razlike se kažejo tudi pri bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca, ki je kazalec gospodarske aktivnosti. Leta 2016 se je BDP na prebivalca, izražen v standardnih kupne moči, gibal med 48 odstotki evropskega povprečja za Bolgarijo in 267 odstotki v Luksemburgu.

Nad povprečjem je bilo glede na ta kazalec 11 držav članic, med njimi pa ni Slovenije. BDP na prebivalca v Sloveniji je dosegel 83 odstotkov evropskega povprečja.

B.S.

nazaj na vrh