NIJZ začenja projekt o podpori pri opuščanju pitja alkohola

  • Napisal  L. K.
Ljubljana. Ljubljana. Foto: Urban Cerjak

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z ministrstvom za zdravje začenja projekt Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, s katerim želijo vzpostaviti celosten pristop k odkrivanju in podpori pri opuščanju pitja alkohola med odraslimi. Kot so opozorili, je pitje alkohola integrirano v splošno kulturo prebivalstva Slovenije.

Kot so zapisali na svojih spletnih straneh, bodo s projektom v Sloveniji prvič povezali zdravstveni in socialni sektor ter nevladne organizacije v mrežo, ki bo naslovila problematiko alkohola tako na individualni ravni kot na ravni skupnosti. "Tak interdisciplinarni pristop predstavlja dodano vrednost pri obravnavi tveganega in škodljivega pitja alkohola," so pojasnili.

Osnovni namen projekta je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. Ključna ciljna skupina so odrasle osebe, ki tvegano in škodljivo pijejo alkohol, oziroma posamezniki, ki so izpostavljeni negativnim učinkom lastnega čezmernega pitja alkohola ali čezmernega pitja alkohola drugih.

Vodja projekta Tadeja Hočevar po navedbah iz sporočila pričakuje, da se bo oblikovala zelo kompetentna interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki bo skupaj uspešno razvila predlog pristopa za naslavljanje kulturne problematike prekomernega in zdravju škodljivega uživanja alkohola. Strokovnjakom NIJZ se bodo po njenih navedbah pridružili tudi zunanji strokovnjaki različnih zdravstvenih in socialnih profilov, na podlagi ugotovitev pa bodo predlagali tudi spremembe področne zakonodaje za večjo učinkovitost ukrepanja in implementacijo razvitega modela obravnave tistih, ki tvegano in škodljivo pijejo.

Kot so zapisali, se Slovenija glede obsega posledic zaradi škodljive rabe alkohola nahaja v samem evropskem vrhu. Priporočila evropske komisije in Svetovne zdravstvene organizacije za Slovenijo po njihovih navedbah kažejo na odsotnost celovitega sistema spremljanja tveganega in škodljivega pitja alkohola ter njegovih posledic in učinkov na širšo družbeno-ekonomsko stanje.

Na podlagi sprejemanja učinkovitih ukrepov alkoholne politike se Slovenija uvršča na 16. mesto med 29 evropskimi državami, pri čemer se glede na registrirano in neregistrirano uporabo alkohola Slovenija uvršča kar na 5. mesto med državami članicami EU. Kot so opozorili, je pitje alkohola integrirano v splošno kulturo prebivalstva Slovenije, kar vpliva na pomanjkljivo zavedanje negativnih posledic.

"Z uvedbo interdisciplinarnega pristopa, ciljno usmerjenega k odpravljanju oziroma zmanjševanju tveganega in škodljivega pitja alkohola, bomo pripomogli k zmanjšanju vseh negativnih posledic na različnih ravneh," so zapisali. Projekt, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi, se bo zaključil konec leta 2020.

nazaj na vrh