Ministrica Milojka Kolar Celarc kazensko ovadena – Če se bodo očitki izkazali za resnične, ji grozi do 8 let zapora!

  • Napisal  Vir: nova24tv.si
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Milojka Kolar Celarc Milojka Kolar Celarc STA

Lekarna Kosobrin je na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podala kazensko ovadbo zoper ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, v kateri ministrico bremeni storitve več kaznivih dejanj, od katerih so bila določena izvršena v sostorilstvu z drugimi uradniki ministrstva za zdravstvo, ki so prav tako med ovadenimi.

Lekarna Kosobrin, ki se nahaja v Grosuplju, je namreč razkrila, da je Milojka Kolar Celarc v prostorih delodajalca, ministrstva za zdravje, v sostorilstvu izdala najmanj tri nezakonite upravne akte in tako s svojim dejanji zavestno in načrtno povzročila bistvene kršitve upravnega postopka; s tem je storila kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic s posledico pridobitve velike protipravne premoženjske koristi za javni zavod Lekarna Ljubljana, s tem, ko je slednjemu izdala soglasje za ustanovitev nove lekarne na lokaciji Pod gozdom I 15, Grosuplje.

Dokumenti, s katerimi razpolaga Lekarna Kosobrin, kažejo, da se je ovadena ministrica morala zavedati, da bo izdaja sklepa škodovala ovaditeljici, in da obstaja velika verjetnost, da bo nastala zaradi kaznivega dejanja hujša kršitev koncesijske pravice ovaditeljice, ter da bo ovaditeljici zaradi ravnanja ministrice nastala velika premoženjska škoda.

Ministrica je po njihovem prepričanju storila kaznivo dejanje, čeprav je bila obveščena o pritožbenem postopku ovaditeljice SA.43546, ki je odprt pri direktoratu za konkurenčnost Evropske komisije in katerega sestavni del je preiskava nezakonitega omejevanja konkurence javnega zavoda Lekarna Ljubljana na podlagi domnevne dodelitve nezakonite državne pomoči ustanovitelja javnega zavoda Mestne občine Ljubljana. Ovadena ministrica Milojka Kolar Celarc je zato po mnenju prijavitelja s svojim ravnanjem kršila tudi temeljna načela postopkov Evropske komisije v zvezi z nezakonito državno pomočjo na podlagi 108. člena Pogodbe o delovanju EU.

Ovadena tudi, ker je podpisala dokument z lažno vsebino

Posledično pa je ministrica Kolar Celarčeva ovadena, da je v sostorilstvu kršila 257. člen KZ-1 z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, ki ima za posledico pridobitev velike protipravne koristi, in 258. člen KZ-1 z nevestnim delom v službi zaradi povzročitve hujše kršitve pravic ovaditeljice in povzročene velike poslovne škode in škode javnih sredstev ministrstva za zdravje, ki ga bo ovaditeljica bremenila za nastalo škodo. Milojka Kolar Celarc je ovadena še, da je storila tudi kaznivo dejanje ponareditve ali uničenje uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva (259. člen KZ-1), s tem ko je v uradnem spisu, poslanem Evropski komisiji, podpisala dokument z lažno vsebino. Glede na vsebino dokumenta se je ovadena morala zavedati, da je svojim podpisom dokumenta storila naklepno kaznivo dejanje, s katerim je omogočila ponareditev spisa.

Zaradi spornih ukrepov zdravstvene ministrice je največ iztržila Jankovićeva Lekarna Ljubljana (Foto: STA)

Prikazovala lažno stanje na področju organizacije in financiranja slovenskega zdravstva

Verjetni motiv kaznivega dejanja je bil, da se kot ministrica na podlagi posredovanja lažnih informacij izogne odgovornosti zaradi možnih nadaljnjih preiskovalnih postopkov Evropske komisije proti Republiki Sloveniji. Na podoben način se je Evropski komisiji v obdobju zadnjih treh let dokazljivo prikazovalo lažno stanje na področju organizacije in financiranja slovenskega zdravstva, so v Lekarni Kosobrin zapisali v obvestilu za javnost ter dodali, da je posledično na podlagi podpisa uradnega dokumenta z lažno vsebino ovadena kršila temeljni akt Pogodbe o Evropski uniji, ki države članice zavezuje k načelu iskrenega sodelovanja z inštitucijami EU pri zagotavljanju dolžnosti, ki izhajajo iz pogodb EU. Ker je navedeno kaznivo dejanje storila na položaju ministrice in je dokument podpisala v imenu Republike Slovenije, je s tem dejanjem istočasno storila tudi kaznivo dejanje sramotitve Republike Slovenije zaradi obrekovanja. Za navedena kazniva dejanja je posamično zagrožena kazen z zaporom do osmih let.

Za komentar in odgovore na ovadbo smo se obrnili tudi na ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc. Z Ministrstva za zdravje so odgovorili: “Ministrstvo za zdravje je vse upravne akte izdalo v skladu z veljavno zakonodajo. Prepričani smo, da bo v nadaljevanju postopka to tudi dokazano.”

nazaj na vrh