Kdaj bo Franc Kangler deležen izoblikovanih precedenčnih standardov varstva človekovih pravic?

  • Napisal  Odbor 2015
Simbolična fotografija Simbolična fotografija Foto: Matic Štojs/Demokracija

Ustavno sodišče Republike Slovenije je dne 20.4.2017, z odločbo št. Up-887/14-16, odločilo, da je z zavrnitvijo materialnopravno upoštevanih dokaznih predlogov, sodišče pritožnici že vnaprej odreklo možnost, da z izvajanjem dokazov v svojo korist vpliva na izid postopka, in s tem kršilo njeno pravico iz tretje alineje 29. člena Ustave.

Ustavno sodišče je v navedeni odločbi opozorilo, da v takih primerih ne gre več le za vprašanje kršitve tiste človekove pravice, ki jo sodišče s svojo odločitvijo zagreši. Gre za nadaljnje vprašanje, ali se v takem odločanju sodišča izraža stališče, da človekovih pravic in temeljnih svoboščin sploh ni treba spoštovati in da sodišče ni zavezano k ustavnoskladni razlagi zakonskih določb.

Nadalje iz odločbe izhaja, da ni naloga Ustavnega sodišča, da vedno znova opozarja na pomen obvezujočnosti svojih odločb. V pravni državi (2. člen Ustave) se pričakuje, da jih sodišča ne spregledajo in da jih pri sodnem odločanju upoštevajo, ker ta obveznost izhaja iz Ustave, na katero so pri sojenju neposredno vezana (125. člen Ustave).

Izoblikovane precedenčne standarde varstva človekovih pravic morajo sodišča upoštevati, da se zagotovi učinkovito varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vseh sodnih postopkih. Ustava v 29. členu določa temeljna jamstva v kazenskem postopku, med katerimi je tudi pravica obdolženca, da je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist (tretja alineja 29. člena Ustave).

Odbor 2015, v zvezi s citirano odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, sprašuje nosilce sodne veje oblasti, zakaj nekatera sodišča, v zadevi Franc Kangler, vztrajno zavračajo izvajanje dokazov v njegovo korist in ne spoštujejo obvezujočih odločb Ustavnega sodišča.

V preteklosti smo v Odboru 2015 že opozarjali, da nekateri sodniki na okrajnem, okrožnem in višjem sodišču v Mariboru, zavestno in v nasprotju z nekaterimi odločbami Ustavnega sodišča Republike Slovenije, zavračajo izvajanje dokaznih predlogov obrambe Franca Kanglerja. Njegov bivši zagovornik dr. Marko Bošnjak, sedaj aktualni sodnik za človekove pravice, je v preteklosti večkrat opozarjal, da gre za hujše kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin Francu Kanglerju. Odbor 2015 ugotavlja, da do danes sodišča v postopkih zoper Franca Kanglerja niso sprejela niti enega dokaznega predloga, kaj šele, da bi dovolila zaslišati bivše poslance (Mogeta, Jerovška, Pukšiča), mariborske kriminaliste oziroma nekatere priče, ki jih je predlagala obramba.

V Odboru 2015 smo resno zaskrbljeni nad takšnim postopanjem nekaterih rednih sodišč in ponovno apeliramo na odgovorne, da ukrenejo vse potrebno, da se odpravi nevzdržno stanje vztrajnega ignoriranja (odrekanje možnosti Francu Kanglerju, da z izvajanjem dokazov v svojo korist vpliva na izid postopka) že izoblikovanih precedenčnih standardov Ustavnega sodišča in zagotovi učinkovito varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v sodnih postopkih zoper Franca Kanglerja.

ZA človekove pravice!

Predsednik Odbora 2015

Željko VOGRIN

nazaj na vrh