Inšpekcija v koordinirani akciji odkrila 134 nedovoljenih gradenj

  • Napisal  B.S.
Gradbeništvo Gradbeništvo Foto: Matic Štojs

Gradbena inšpekcija inšpektorata za okolje in prostor je med 1. marcem in 16. decembrom lani izvedla koordinirano akcijo za preprečevanje nedovoljenih gradenj objektov, za katere niso prejeli prijav. Osredotočili so se na varovana območja. Odkrili so 134 nedovoljenih gradenj ter zanje izdali odločbe za ustavitev gradenj in odstranitev objektov, poroča Sta.

Gradbeni inšpektorji so z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali, ali se gradnje objektov izvajajo na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj. V primerih, ko so ugotovili, da je gradnja dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem, piše na spletnih straneh ministrstva za okolje in prostor.

Inšpektorji so poleg nedovoljenih gradenj odkrili tudi 20 neskladnih gradenj, za katere so izdali odločbe, ter deset nevarnih gradenj, za katere so odredili takojšnjo prepoved uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev. Izdali so tudi eno odločbo za odklop objekta iz elektrodistribucijskega omrežja.

Pri eni zadevi, v kateri je inšpekcijski zavezanec izvajal rekonstrukcijo ostrešja na objektu zaradi požara, so izdali odločbo, ki se nanaša na inšpekcijske ukrepe v zvezi s posebnimi primeri uporabnih dovoljenj. Inšpektorji so izdali tudi šest odločb, s katerimi so odredili prepoved uporabe objektov, ker so jih lastniki začeli uporabljati brez predhodno pridobljenega uporabnega dovoljenja.

V okviru akcije so izdali devet pisnih opozoril, pet odločb z izrečenim opominom in osem odločb o prekršku v skupni višini izrečenih glob 7450 evrov ter 26 plačilnih nalogov v skupni višini izrečenih glob 47.450 evrov.

V akciji je sodelovalo 60 gradbenih inšpektorjev. Odprli so 612 postopkov, od teh 565 upravnih inšpekcijskih postopkov in 47 prekrškovnih postopkov. Inšpekcijski nadzor je bil prvenstveno usmerjen v gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov, katerih nadzor je v javnem interesu.

Opravili so 925 inšpekcijskih rednih pregledov in 191 zaslišanj, inšpektorji pa so izdelali tudi 279 ostalih zapisnikov. V zadevah, kjer nepravilnosti niso ugotovili oziroma so bile v času, ko je potekala akcija, že odpravljene, so gradbeni inšpektorji postopke ustavili, še piše na spletnih straneh ministrstva.

B.S.

nazaj na vrh