Na fakultetah bodo dodatek za pripravljenost večinoma vračali obročno; nekateri dekani priporočila univerze ne bodo upoštevali

  • Napisal 
Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Foto: Donald Judge/Wikimedia Commons; CC-BY-2.0

Na fakultetah, ki morajo po odločitvi inšpektorata vračati dodatke za stalno pripravljenost, so vračanje uredili različno. Nekateri zaposleni so denar že vrnili, večina pa ga bo vračala v obrokih. Dekani gradbene in filozofske fakultete ne bodo vračali celotnega dodatka, slednje je vprašljivo tudi za nekdanje dekane FDV in fakultete za matematiko.

Devet fakultet, na katerih je inšpektorat za javni sektor ugotovil nezakonito izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost, je moralo do začetka prejšnjega tedna poročati o popravljalnih ukrepih, ki so jih izvedli. Ti so morali po navodilih inšpektorata vsebovati tudi informacijo o dogovorih fakultet z zaposlenimi o tem, na kakšen način in koliko dodatka bodo vrnili.

Konec januarja je senat Univerze v Ljubljani trenutne in nekdanje dekane fakultet tudi pozval, naj dodatek vrnejo v celoti in ne zgolj za zadnjih 10 mesecev prejemanja, kot to predvideva zakon.

Na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo bodo morali zaposleni vrniti 23.876 evrov neto dodatka. Sedem jih je to že naredilo, sedem jih je sklenilo dogovor o vračanju v 24 obrokih, dva bosta dodatek vrnila v dveh obrokih, dvema pa je upravni odbor fakultete dolg odpustil, ker njuni dodatki niso presegli zneska minimalne plače, so za STA sporočili s fakultete.

Dekan je po navedbah fakultete vrnil zgolj dodatek za zadnjih 10 mesecev prejemanja, saj je prepričan, da zakonske podlage za vračilo vsega dodatka ni. Vrnjen denar bodo sicer porabili za redno poslovanje.

Zaposleni na filozofski fakulteti bodo morali skupaj vrniti 15.301 evrov dodatka. Nekateri so to že naredili, drugi pa ga bodo vrnili v obrokih v za to zakonsko določenem roku, pravijo na fakulteti.

Nekdanja dekana, ki sta prejemala dodatek za stalno pripravljenost, bosta po navedbah fakultete "poravnala zakonsko določen znesek", torej za zadnjih 10 mesecev prejemanja. Eden ga je že vrnil, drugi pa ga vrača obročno. Denar bo fakulteta porabila za razvojne projekte.

Na fakulteti za matematiko in fiziko morajo zaposleni vrniti 9398 evrov, do danes pa so jih že vrnili 7157. Denar bodo vračali kot odtegljaj od neto plače. Na vprašanje, ali bo dekan vrnil celoten znesek, ne odgovarjajo, prav tako ne na vprašanje, zakaj bodo porabili vrnjeni denar. Iz poročila, ki ga je fakulteta poslala inšpektoratu, je sicer razvidno, da bodo nekateri nekdanji dekani fakultete dodatek vračali zgolj za deset mesecev.

Na fakulteti za računalništvo in informatiko je dodatek prejelo osem oseb, ki bodo skupno vrnile 5079 evrov, in sicer v obrokih. Dekan pa dodatka ni prejemal. Fakulteta bo vrnjeni denar porabila za svojo primarno dejavnost, pravijo.

4900 evrov bodo morali vrniti zaposleni na fakulteti za socialno delo v 24 obrokih. Dekani bodo dodatek vrnili v celoti, do kdaj, pa se s fakulteto še dogovarjajo. Na fakulteti se še niso določili, za kaj bodo porabili vrnjeni denar.

Na fakulteti za elektrotehniko je dodatek za pripravljenost prejemal samo vodja tehničnega vzdrževanja (v višini 1756 evrov neto), vrnil pa ga bo v 24 obrokih. Denar bodo na fakulteti porabili "skladno s finančno zakonodajo za javni sektor".

Fakulteta za šport na vprašanja STA o tem, kako bodo vračali dodatek, ne odgovarja. Iz poročila o popravljalnih ukrepih, ki ga je fakulteta predložila inšpektoratu, pa je razvidno, da bodo zaposleni vrnili za okoli 6150 evrov neto dodatka. Dekan Milan Žvan ga bo vrnil za september 2013 v višini 480 evrov.

Ekonomska fakulteta je poročilo o popravljalnih ukrepih inšpektoratu za javni sektor poslala pravočasno, vendar je inšpektorat ugotovil, da ukrepi niso bili izvedeni celovito, zato ji je določil dodaten, 60-dnevni rok. Enako velja za fakulteto za družbene vede.

Na ekonomski fakulteti pravijo, da bo dodatek vrnilo 66 zaposlenih, ki so skupaj prejeli 116.363 evrov neto. Znesek bodo vračali v največ 24 obrokih. Dekanja Metka Tekavčič je dodatek vrnila v celoti, prav tako nekdanja dekan in prodekanja, zdaj ministra Dušan Mramor in Maja Makovec Brenčič.

Skupno 40 zaposlenih na fakulteti za družbene vede bo moralo vrniti 63.635 evrov, kar naj bi naredili v enem oziroma v največ 24 obrokih. Na fakulteti informacije o tem, ali bosta nekdanja dekana Bojko Bučar in Anton Grizold, vrnila celoten dodatek, v tem trenutku nimajo, zdajšnji dekan Rado Bohinc pa dodatka ni prejemal.

nazaj na vrh