Doslej je bilo izbrisanim priznanih za 25,6 milijona evrov odškodnin.

  • Napisal  B.S.
Doslej je bilo izbrisanim priznanih za 25,6 milijona evrov odškodnin Doslej je bilo izbrisanim priznanih za 25,6 milijona evrov odškodnin Foto: Matic Štojs

Izteka se triletni rok, v katerem je bilo mogoče vložiti zahtevek za odškodnino zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva leta 1992. Doslej je bilo sicer izbrisanim priznanih za nekaj manj kot 25,6 milijona evrov odškodnin. Ocene kažejo, da bo skupni znesek odškodnin precej nižji, kot je sprva predvidevalo notranje ministrstvo.

Po zakonu o odškodninah za izbrisane je mogoče vlogo ali tožbo za odškodnino vložiti tri leta od začetka njegove uporabe. Ker se je zakon začel uporabljati 18. junija 2014, triletni rok poteče danes, a ker je datum padel na nedelovni dan, bo mogoče vloge oziroma tožbe za odškodnino na upravne enote oziroma sodišča podati še v ponedeljek, poroča Sta.

Zakon pri tem določa tudi izjeme. Po ponedeljku lahko odškodnino še vedno zahtevajo tisti izbrisani, ki so imeli ob začetku uporabe zakona vloženo vlogo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje ali za sprejem v državljanstvo, o kateri pa še ni bilo pravnomočno odločeno. Ti lahko zahtevo za odškodnino vložijo v treh letih po pridobitvi dovoljenja za stalno prebivanje ali po sprejemu v državljanstvo oziroma v treh letih po pravnomočnosti odločbe ali sklepa, s katerim je bila vloga za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje ali za sprejem v državljanstvo zavrnjena, zavržena ali je bil postopek ustavljen.

Po podatkih ministrstva za javno upravo je bilo do torka na upravne enote vloženih 7989 zahtevkov za določitev denarne odškodnine v upravnem postopku. Do tistega dne je bilo skupno priznanih za nekaj manj kot 25,6 milijona evrov odškodnin, od katerih jih je bilo nekaj več kot 15,5 milijona že izplačanih.

V sodnem postopku je bilo po podatkih državnega pravobranilstva do zdaj vloženih 78 tožb za odškodnino, od katerih je bilo zaključenih devet. V dveh primerih sta se tožnika zahtevku odpovedala, v petih zadevah so tožniki tožbe umaknili, v dveh zadevah pa je bilo odločeno vsebinsko. V enem primeru je sodišče zahtevek v višini 14.550 evrov v celoti zavrnilo, v drugem pa je prisodilo odškodnino v višini 19.650 evrov.

V še odprtih postopkih se po navedbah pravobranilstva tožbeni zahtevki gibljejo od 1600 do 600.000 evrov, skupaj pa znašajo okoli 3,1 milijona evrov.

Po navedbah ministrstva za javno upravo sta število vloženih zahtevkov in skupna višina odškodnin v upravnih postopkih bistveno manjša, kot so predvidevali, da bo.

B.S.

nazaj na vrh