Lucija Kavčič

Lucija Kavčič

URL spletne strani:

Dr. Lovro Šturm: Prepoved Komunistične partije Jugoslavije je bila prava odločitev

»Nikjer v območju, ki ga pokriva evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ne bi bilo možno delovanje politične stranke s programom in dejavnostjo, kot jo je takrat izvajala Komunistična partija Jugoslavije. Takratna prepoved, ki jo je prinesla »obznana«, je bila torej skladna z merili, ki veljajo tudi dandanes, ko Ustavno sodišče takšno politično stranko prepovedalo.«