Turob Rohap: SPOSOBNI SMO PRESOJATI

  • Napisal  Turob Rohap
Turob Rohap: SPOSOBNI SMO PRESOJATI Foto: Matic Štojs

»Sposobni smo, sposobni smo presoje,«
dejal nekoč je konzul, Brutus vrli,
in tisto, da se bodo v ognju cvrli,
ki v nas bi ne verjeli, v naše boje.

Prav težke so besede priletele,
saj Brutus tisti čas je konzuliral,
in redno se seveda konzultiral,
Rimljanke z njim veselje so imele.

Le ena se je silno začudila,
so šteli za prerokinjo jo slavno,
meníla je, da vedeti je glavno,
kaj usta so v resnici govorila.

Je rekla, ne da bi prerokovala,
resnica namreč je bila na dlani
in slišali veljaki so jo zbrani,
ko Brutusu poduk je takšen dala:

»Težko res govoriti ni v množini,
za drugih skriti se ljudi sposobnost,
v pluralu vselej skriva se udobnost,
drugače, dragi Brutus, je v ednini.

Verjamem, smelo da naravnost greš,
rekoč, kako sposobni smo presoje,
zavedaš hkrati se, kako hudo je,
ko sam presojati prav malo smeš.«

nazaj na vrh