Knjiga "Z Mirkom v srcu" na razpolago pri slovenskih organizacijah v Kulturnem centru Lojze Bratuž

Svet slovenskih organizacij, Kulturni center Lojze Bratuž, Zveza slovenske katoliške prosvete, Združenje cerkvenih pevskih zborov in SCGV Emil Komel sporočajo, da lahko v njihovih pisarnah v Gorici, Ul./Drevored XX Settembre 85, brezplačno dvignete dvojezično publikacijo "Con Mirko nel cuore - Z Mirkom v srcu", v kateri so življenjepisni zapisi ter zbirka poezij in skladb, ki jih je uredila dr. Manuela Quaranta Špacapan v spomin na pokojnega moža, dr. Mirka Špacapana. Kdor želi lahko odda prostovoljni prispevek v podporo neprofitni ustanovi Onlus Cure palliative Mirko Špacapan - Amore per sempre, ki nudi paliativno oskrbo za onkološke bolnike.

Preberite več...

Deželno financiranje zamejskih organizacij

V petek, 19. februarja 2016 so se na sedežu SSO v Trstu srečale Zveza slovenske katoliške prosvete, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, Zveza slovenskih kulturnih društev in Slovenska prosveta. Prisotni so bili Miloš Čotar, podpredsednik ZSKP, Ivan Peterlin, predsednik in Ksenja Slavec tajnica ZSŠDI, Martin Lissiach, koordinator dejavnosti ZSKD in Mirna Viola, odgovorna operativka pri poteku dejavnosti v zvezi s financiranjem članic pri ZSKD, Alenka Giugovaz tajnica pri SP in Albert Devetak, ki mu je SSO poveril nalogo, da sledi celotni problematiki novega načina financiranja ustanov manjšine s strani Dežele. Sam postopek, ki je pripeljal do srečanja pa je bil naslednji:

Preberite več...