Republika Italija naj zagotovi slovenskega predstavnika v Poslanski zbornici in Senatu!

  • Napisal  Slovenska skupnost
Trst Trst Foto: Flickr / Wikipedia

Poziv kandidatom za predsednika Republike Slovenije za podporo.

Zaščitni zakon za Slovence št. 38 iz leta 2001 omenja posebna določila za izvolitev slovenskega predstavnika v italijanski parlament. Člen 26 se namreč glasi:

»Volilni zakoni za volitve senata in poslanske zbornice vsebujejo določila, ki olajšajo izvolitev kandidatov, ki pripadajo slovenski manjšini.«

Žal je ostalo to določilo po 16 letih še neizpolnjeno in Slovenci imamo svojega predstavnika oziroma predstavnico v italijanskem parlamentu izključno zaradi dobre volje ene izmed vsedržavnih strank. V tem trenutku je to Demokratska stranka, ki iz svojh vrst določi slovenskega kandidata ali kandidatinjo. To je sicer hvalevredno dejanje, ki ima svoje pozitivne učinke, vendar ne rešuje celo vrsto odprtih vprašanj, v prvi vrsti vprašanja zastopanosti, saj kandidata oziroma kandidatinjo ne izbere slovenska narodna skupnost, temveč državno ali deželno tajništvo omenjene stranke.

Stranka Slovenska skupnost, edina samostojna slovenska politična stranka v Italiji, je v zadnjih letih večkrat predstavila dva predloga, na podlagi katerih bi bilo slovenski narodni skupnosti v Italiji omogočeno, da bi si dokaj avtonomno zagotovi lastnega predstavnika v poslanski zbornici in senatu:

- slovenska lista izvoli predstavnika, če doseže 1% na deželni ravni, kot se že dogaja za deželne volitve.

- slovenska lista izvoli predstavnika, če doseže vsaj 7% v posebnem uninominalnem okrožju, ki je določeno na podlagi razmejitve po čl. 10 v zaščitnem zakonu 38/2001 (vidna dvojezičnost).

Zgoraj omenjene predloge je stranka Slovenske skupnosti spet predlagala letos poleti, ko se je v italijanskem parlamentu ponovno razpravljalo o volilnem zakonu, vendar se je razprava prekinila. Postopek za odobritev novega volilnega zakona se je spet začel pred kakšnim tednom in oba predloga je SSk spet vložila. Kljub negativnemu mnenju, ki sta ga prejela v poslanski komisiji, bosta predloga na dnevnem redu v tem tednu, ko bo poslanska zbornica obravnavala nov osnutek volilnega zakona.

Obračamo se na Vas, spoštovane kandidatinje in kandidati za predsednika Republike Slovenije, da se po Vaših močeh zavzamete za slovensko predstavništvo v italijanskem parlamentu. Skrajni čas je že, da Italija prizna slovenski narodni skupnosti pravico, da si sama izbere svojega predstavnika v poslanski zbornici in senatu. To je dolžna storiti tudi na podlagi zgoraj omenjenega zaščitnega zakona in ker ima za zgled Slovenijo, kjer italijanska narodna skupnost uživa zgledno urejeno predstavništvo v Državnem zboru ter na krajevni ravni. Ureditev slovenskega predstavništva v italijanskem parlamentu pa bi morala biti tudi temelj za dobrososedske odnose.

Trst, 9. oktober 2017

Deželno tajništvo SSk

nazaj na vrh