Milan Krivičnik: V DRUGO V MIROVANJE

  • Napisal  Milan Krivičnik
Milan Krivičnik: V DRUGO V MIROVANJE Foto: Matic Štojs

»Spravimo nazaj se v mirovanje,«
brglez ptič soptičem je razglásil,
»kaj bi z letanjem se dolgočasil,
naj miru bo drugo praznovanje.

Konec zdaj nevzdržnega je stanja,
kar imeli smo za trajno, sveto,
po krivici nam bilo je vzeto,
spet imejmo dva dni mirovanja.

Za počitek ni dovolj en dan,
saj miru potreben ves si teden,
novi praznik naj primer bo zgleden,
da smo družba stalnih mirovanj.«

Oglasi zdaj ena se od ptic,
ena mnogih, ki ji mar je stanje,
trpko gleda na nazadovanje,
ne pristaja ki na več resnic:

»Saj vse leto vendar se miruje,
redko kdaj kje kaj zafrfota,
da na nebu komaj se pozna,
naj se torej zdaj še to praznuje?«

»Praznik ta se pisal bo z veliko,«
se oglásil brglez je slaboten,
bil pogled od praznovanja moten,
»Mirovanje okrasi se s sliko.«

»Bi prosili še za argument,«
rekli zdaj so mu poslani ptiči,
naj pojasni brglez jim pri priči,
kar je sklenil ptičji parlament.

Motno brglez jim je odgovoril,
s tem prekinil lastno mirovanje,
rignil, ker bilo je težko stanje,
takle jim odgovor pritovoril:

»Drugi dan po silnem praznovanju,
ko ni mirovanja še v želodcu,
ko si kot osliček na povodcu,
mirno se predaš izplakovanju.«

nazaj na vrh