Informacija o korakih Civilne iniciative proti vzpostavitvi Azilnega doma v občini Velenje potem, ko je župan zavrnil pobudo za referendum!

  • Napisal  Civilna iniciativa Velenje
Fotografija je simbolična. Fotografija je simbolična. Foto: Matic Štojs

CI je vložila pobudo za razpis referenduma. Pobuda je izpolnjevala vse formalne in zakonite pogoje. To potrjuje tudi ravnanje župana, ki pobude ni zavrnil zaradi morebitnih formalnih pomanjkljivosti in tudi ni zahteval nikakršne dopolnitve.

CI z nekajdnevno zamudo, ki ji botrujejo praznični dnevi, sporoča, da smo potem, ko je župan na svoji novinarski konferenci zavrnil našo pobudo za razpis naknadnega referenduma proti Sklepom o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja v torek, 27.12.2016, pravočasno vložili tožbo na Upravno sodišče RS. Tožba je vložena zoper Mestno občino Velenje, ki jo zastopa župan Bojan Kontič, zaradi zavrnitve možnosti, da občanke in občani na referendumu sami odločijo o tem ali si v svojem okolju želijo kakršnokoli izpostavo Azilnega doma z emigranti.

Za takšen korak smo se odločili, ker se po našem mnenju župan skriva za Ministrstvom za javno upravo ter nas sam napotuje, da se obrnemo na državne organe, ki so pristojni za reševanje predmetne zadeve, saj vsebina sprejetih sklepov oziroma zahtev naj ne bi obravnavala predmeta, ki bi bil v pristojnosti občine. Po županovih trditvah sprejeti sklepi naj ne bi bili splošni akti občine, o katerem bi bilo možno odločanje občanov na referendumu. Po našem mnenju, glede na statut MO Velenje, kakor tudi na ustavo RS, so sprejeti sklepi splošni akt občine.

Prav tako smo mnenja, da je občankam in občanom Velenja onemogočil, da se izrečejo na referendumu o Azilnem domu v Velenju in »vsilil« občanom mnenje 23-tih svetnikov koalicije, ki odločajo o nadaljnji usodi Velenja tako glede varnosti kot same kvalitete življenja v mestu.

CI je uporabila pravno pot, ki ji omogoča statut MO Velenje in upa, da ji bo Upravno sodišče RS sledilo in ugodilo, kajti v nasprotnem primeru ni mogoč noben referendum o nobenem vprašanju v občini. V kolikor bo tožba zavrnjena, nam ostaja še pritožba na Ustavno sodišče.

Ker je prisotna negotovost in čas odločitve sodišča, bomo v CI nadaljevali postopke, ki nam jih omogoča statut MO Velenje.

Lepo pozdravljeni!

Velenje, dne 04.01.2017

V imenu CI:

Suzana Kavaš 051 380 858                                                                                          Mihael Letonje 041 540 743

nazaj na vrh