Drugi tir Koper-Divača

  • Napisal  Ingo Falk Pasch Wallersberg
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Simbolična fotografija Simbolična fotografija Matic Štojs

Vrhovno sodišče odloča o dopustnosti gradnje 2. tira Koper - Divača po sporni odločitvi Vlade sedaj na podlagi sprejete odločbe Ustavnega sodišča o neustavnosti zakonov o referendumu in referendumski kampanji.

Kot je znano, je g. Vili Kovačič s svojim pravnim strokovnjakom dosegel, da je Ustavno sodišče RS (US) na pobudo Vrhovnega sodišča (končno po več desetletjih) ugotovilo neustavnost zakonov o referendumu in referendumski kampanji. S tem je odprlo tudi vprašanje ustavnosti in zakonitosti sporne referendumske odločitve o gradnji novega tira Koper - Divača po sporni trasi, ki je po svojem neustreznem poteku in nujnosti gradnje številnih predorov strahotno potratna in obenem vključuje (pod pogoji, ki se ves čas prikrivajo javnosti), kot soinvestitorje oz. sofinancerje madžarske sopogodbenike. Do te odločbe US pa je prišlo šele potem, ko je predhodno zavrnilo pobudi, ki sva ju nanj ločeno vložila g. Kovačič in jaz za razveljavitev spornega Odloka o razpisu referenduma o ustavnosti spornega zakona o izgradnji navedenega drugega tira in s tem obenem spornega izida navedenega referenduma.  Povedati je treba, da je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) sicer zavrnilo pritožbo zoper slednja zavrnilna sklepa US. Tako je g. Kovačič nato s svojim pravnim strokovnjakom pred Vrhovnim sodiščem sprožil nov, dodaten postopek zaradi samovoljnega, protiustavnega (samo)financiranja Vladne kampanje v navedenem referendumskem postopku. Po odločbi US lahko Vrhovno sodišče sedaj bodisi vzdrži sporni izid referenduma v veljavi bodisi ga razveljavi. 

Vprašanja, ki se ob tem odpirajo, pa so širša in globlja. Da je bil izid navedenega referenduma, organiziranega v najkrajšem možnem roku in delno celo še v času letnih dopustov ter s pomočjo popolnoma pristranske in samovoljno proračunsko financirane Vladne kampanje, nezakonit, sedaj ne more biti dvoma. Pri tem je omenjena zavrnitev pritožbe na ESČP prav tako izjemno sporna (še posebej, ko vemo, kdo in s kakšnim odnosom v primeru slovenskih pritožnikov na to sodišče pripravlja njegove odločitve). Neustavnost naše referendumske zakonodaje je obstajala seveda tudi takrat, ko je US v prejšnjem postopku zavrnilo najini pobudi za oceno ustavnosti omenjenega Odloka o razpisu referenduma. Pri tem velja posebej opozoriti na bistvene razloge takratnega odklonilnega mnenja ustavnega sodnika ddr. Klemna Jakliča. Le ta je že takrat v svojem ločenem mnenju k zavrnilnemu sklepu US zapisal, da mora ustavno sodišče posebej strogo presojati vprašanja na področju uveljavljanja demokratičnih pravic, t.j. nedvomno še posebej na področju razpisa referendumskega odločanja. Skladno s tem tehtnim ločenim mnenjem ddr. Klemna Jakliča pa je jasno, da Vrhovno sodišče pri svojem odločanju o veljavnosti takratnega referenduma v resnici sploh nima nobene izbire – njegov razpis in izid mora razveljaviti !

Obdobje, v katerem živimo po več kot 25 letih samostojne lastne države, je praktično ves čas kritično - obvladujejo ga še vedno nosilci preteklega nedemokratičnega sistema  s posledicami, ki so vidne na vseh področjih, še posebej uveljavljanja zakonitega in demokratičnega funkcioniranja države in posledično zakonitosti in etičnosti  odnosov v gospodarstvu in družbenih dejavnostih. Rezultati so vidni - v tem obdobju smo v primerjavi z drugimi članicami EU zdrknili na praktično vseh področjih na najnižja mesta razvitosti, v neposredno bližino balkanske soseščine. 

Ingo Falk Pasch Wallersberg

nazaj na vrh