Tomaž Lisec: Z novelo ZASP več denarja za izvajalce in manj stroškov za uporabnike.

  • Napisal

Poslanska skupina SDS je pripravila predlog novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki ga je na novinarski konferenci predstavil poslanec Tomaž Lisec. Ker želimo, da bo novela zakona o avtorski in sorodnih pravicah kar v največji meri usklajena ter da bo zakon v čim večji meri zadostil željam in pobudam tako kolektivnih organizacij, avtorjem in predvsem uporabnikom, smo se tokrat v poslanski skupini SDS odločili, da predlog zakona objavimo na spletni strani www.sds.si, posredovali pa ga bomo tudi širokemu spektru zainteresiranih. Želimo, da nam zainteresirana javnost do 1. junija 2015 posreduje pripombe, predloge in komentarje – iz področij, ki jih zajema predlog zakona – potem pa bomo tudi na osnovi tehtnih vsebinskih pripomb zakon ustrezno dopolnili in vložili v zakonodajni postopek.

Preberite več...

Poslanke in poslanci SDS: Državni organi naj pri svojem delu ravnajo nepristransko.

  • Napisal

Spoštovani, poslanska skupina Slovenske demokratske stranke predlaga, da se na skupni seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in Odbora za pravosodje kot točka dnevnega reda obravnavajo »aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem ustavno skladnega delovanja samostojnih in neodvisnih državnih organov« Poslanke in poslanci SDS navajajo, da morajo državni organi oziroma njihovi predstojniki ter uslužbenci pri svojem delu ravnati v skladu z Ustavo Republike Slovenije, zakonodajo, nepristransko in ne smejo dajati neupravičenih koristi in prednosti posameznicam oziroma posameznikom, pravnim osebam ali interesnim skupinam.

Preberite več...
Naroči se na ta RSS