Slovensko zdravniško društvo ostro nasprotuje predlogu zakona o zdravstveni dejavnosti

Slovensko zdravniško društvo podpira prizadevanja Vlade RS za izboljšanje zdravstvenega sistema, hkrati pa ostro nasprotuje tistim predlogom zakona, ki bodo za posledico imeli občutno podaljšanje čakalnih dob in zmanjšano dostopnost do zdravstvenih storitev za bolnike. S svojimi stališči se Slovensko zdravniško društvo pridružuje mnenju Sindikata zdravnikov družinske medicine PRAKTIK.UM ter ostalimi zdravniškim organizacijam, ki so izrazile nestrinjanje nad predlogom zakona o zdravstveni dejavnosti.

Preberite več...
Naroči se na ta RSS