V Sloveniji nujno potrebujemo strožjo azilno zakonodajo

  • Napisal  Vir: sds.si, Z. P.
  • Comments:DISQUS_COMMENTS
Skoraj vsak dan na slovenskih mejah ujamejo kakšnega nezakonitega migranta, zato se varnostne razmere slabšajo. Skoraj vsak dan na slovenskih mejah ujamejo kakšnega nezakonitega migranta, zato se varnostne razmere slabšajo. vir: Twitter

V SDS predlagajo, da se za brezpredmetno vlogo za priznanje azila šteje, če je prosilec pred tem storil kaznivo dejanje na območju Republike Slovenije in bil pri tem prijet.

Na dnevnem redu je danes tudi predlog zakona o mednarodni zaščiti v zvezi z ilegalnimi migranti, neposredno zalotenimi pri kriminalnih dejanjih ali če je prosilcu druga država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o izgonu, ki smo ga pripravili v poslanski skupini SDS.
Zakon je odraz sprememb v mednarodnem okolju, ki smo jim priča, saj je vse več podatkov o tem, da se ponovno odpira balkanska migrantska pot, kar se odraža tudi v številu ujetih prebežnikov oziroma migrantov na območju Bele krajine in drugod po Sloveniji. To število v zadnjih tednih eksponentno narašča.
K spremembi oziroma zaostritvi zakonodaje glede ilegalnih migrantov napotuje tudi strožja azilna zakonodaja v nekaterih državah Evropske unije, predvsem v Avstriji, katere azilna politika bistveno vpliva tudi na Slovenijo. Migranti, ki potujejo po balkanski poti v Avstrijo vstopajo prav prek Slovenije, zato je v primeru še strožje azilne zakonodaje naše severne sosede treba sprejeti ustrezne ukrepe tudi pri nas.

Zato so v poslanski skupini SDS pripravili spremembo zakona o mednarodni zaščiti, ki olajšuje in pospešuje posamezne postopke glede ilegalnih migrantov. »Tu je bistven spremenjen 51. člen, ki za brezpredmetno vlogo za priznanje azila šteje, če je prosilec pred tem storil kaznivo dejanje na območju Republike Slovenije in bil pri tem prijet, ali v povezavi s tem, če je prosilcu druga država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o izgonu,« je ob predstavitvi novele pred časom povedal poslanec mag. Branko Grims.

Spomnimo. Pred približno mesecem dni nazaj je ob južni meji prišlo do vloma, kjer so sodelovali trije ilegalni migranti, dva sta bila ujeta pri kaznivem dejanju, a sta rekla, da želita azil in zato sta bila sprejeta kot azilanta in sedaj bivata v azilnem domu. »Samo vprašanje je, koliko časa bosta živela na račun davkoplačevalcev, ob čemer poudarjam, da sta bila zalotena pri kaznivem dejanju,« je opozoril mag. Grims. In ravno s predlagano novelo želijo v poslanski skupini SDS preprečiti tovrstne manipulacije, ki se jih, računajoč na razumevanje in prizanesljivo zakonodajo države glede azila, poslužujejo ilegalni migranti.

Predlog novele ki jo predlaga SDS  določa, da mora tujec, ki želi vstopiti v Slovenijo, pri pristojnemu organu takoj izraziti namen za vložitev prošnje za azil in navesti razloge za to. Prošnjo mora nato vložiti v treh dneh. kot je že bilo omenjeno, določa še, da se tujcu status mednarodne zaščite ali subsidiarne zaščite ne prizna, v kolikor obstaja utemeljen sum, da je na območju Slovenije storil kaznivo dejanje ali če mu je druga država EU izrekla ukrep izgona. V tem primeru pristojni organ prošnjo zavrže in določi od tri- do 15-dnevni rok za njegovo prostovoljno vrnitev. Če države tujec v roku ne zapusti, policija začne postopek za njegovo odstranitev.

Po predlogu bi oseba tudi izgubila status begunca ali osebe s subsidiarno zaščito, če bi težje kršila hišni red objekta, kjer biva.

Takšne rešitve so nujno potrebne, ker so migracijski tokovi čedalje večji varnostni izziv Slovenije in EU, zato moramo imeti pripravljene primerne ukrepe in rešitve. Migracijski tok se v zadnjem času spet krepi, pri čemer prihaja tudi do vlomov migrantov v hiše in druge objekte, je danes povedal poslane SDS, Branko Grims.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin je Zvonko Lah (NSi) opozoril, da EU pri tem, da bi omejila migracijski tok v EU, ni pokazala nobene odločnosti, prav tako ne enotne politike. Slovenija se lahko tako po njegovem pri tem vprašanju odloča sama, in sicer na način, da bo zagotovila varnost državljanov in svojo suverenost. "Ne smemo privoliti v koncept nenadzorovanega priseljevanja v EU. Migrantom je treba reči ne, pomagati pa je treba pravim beguncem, ki pa jih je malo," je dejal.

nazaj na vrh