Vsako razstavo v muzejih in galerijah je lani obiskalo povprečno 1418 oseb

  • Napisal  B.S.
Muzej Muzej Foto: blejski-grad.si

Muzeji in galerije so lani pripravili 1960 razstav, od tega 1656 občasnih in 304 stalne, ki si jih je ogledalo okrog 2.778.500 obiskovalcev, od tega 27 odstotkov otrok in mladine ter 24 odstotkov tujcev. Kot kažejo začasni podatki, kot jih je zbral državni statistični urad, je tako vsako razstavo lani v povprečju obiskalo 1418 oseb.

Kot je ugotovil Statistični urad RS (Surs), je bilo v muzejih in galerijah lani na ogled 6,5 milijona muzejskih in galerijskih predmetov, od tega so 41 odstotkov predstavljale fotografije. Tri četrtine vseh predmetov so bile inventarizirane.

Glede ureditve dostopa za gibalno in senzorno ovirane osebe muzeji in galerije sporočili, da jih ima urejen dostop za gibalno ovirane 33 odstotkov, za senzorno ovirane pa štiri odstotke. Delno urejen dostop za gibalno ovirane ima 52 odstotkov muzejev in galerij, za senzorno ovirane pa 38 odstotkov. Preostale institucije tovrstne ureditve nimajo.

Muzeji in galerije so lani redno zaposlovali 1.055 oseb, od tega 90 odstotkov s polnim delovnim časom in 10 odstotkov s skrajšanim delovnim časom. Surs je prvič ugotavljal, koliko oseb med redno zaposlenimi je starih manj kot 35 let in ugotovil, da je takih le 16,4 odstotka.

Poleg redno zaposlenih oseb je v teh kulturnih ustanovah opravljalo različna dela še 4.399 zunanjih sodelavcev, kakor štejejo samozaposlene v kulturi, samostojne podjetnike, zaposlene prek agencij in v družbah z omejeno odgovornostjo, študente, prostovoljce in sodelavce po podjemni in avtorski pogodbi.

Surs je opozoril, da so sicer ti podatki začasni. Med letoma 2015 in 2016 je bila namreč v okviru prenove statistike kulture spremenjena tudi metodologija statističnega raziskovanja o muzejski in galerijski dejavnosti. Spremenil se je vprašalnik, v časovni vrsti podatkov pa je prišlo do preloma. Podatki iz prejšnjih let tako niso primerljivi s podatki, zbranimi po novi metodi.

Končne in podrobnejše podatke bodo objavili 14. februarja.

B.S.

nazaj na vrh