Na Ptuju bodo arheološko raziskali območje mestne tržnice

  • Napisal  B.S.
Arheološko izkopavanje Arheološko izkopavanje Foto: www.flickr.com

Na Ptuju bodo v naslednjih dneh začeli izvajati arheološke sonde, s katerimi želijo pred načrtovano preureditvijo mestne tržnice ovrednotiti ohranjenost arheoloških ostalin, ki se danes skrivajo pod ploščadjo tržnice. Naložba v prenovo tržnice je sicer ocenjena na 2,5 milijona evrov, začetek gradnje pa načrtujejo še letos.

Kot pojasnjujejo na mestni občini, želijo po zgledu številnih večnamenskih tržnih prostorov v evropskih mestih tudi v najstarejšem in arheološko izjemno bogatem slovenskem mestu razviti sodoben koncept dinamičnega javnega prostora, ki se bo dnevno in sezonsko prilagajal najrazličnejšim namenom in vsebinam.

Mestna občina je lani z javnim natečajem za izvajalca projektne dokumentacije izbrala Arhitekturo Krušec, ki na podlagi izvedenega in usklajenega idejnega projekta ter že pridobljenih projektnih pogojev trenutno pripravlja projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za pripravo projektne dokumentacije so že izvedli geomehanske raziskave tal, prihodnji teden pa bodo opravili še predhodne arheološke raziskave. Območje tržnice je sicer del arheološkega najdišča, kjer so leta 1913 ob rušitvi takratne "male kasarne" odkrili rimskodobno grobišče in stavbe, stroka pa glede na topografski razvoj mesta tukaj predvideva tudi zgodnje srednjeveške naselbinske ostanke.

Arheološka ekipa izbranega izvajalca raziskav zavoda Skupina STIK bo izvedla devet testnih sond na območju tržnice in neposredne okolice. Z njimi bodo preverili in ovrednotili ohranjenost arheoloških ostankov, ki se skrivajo pod ploščadjo tržnice, ter se odločili glede njihovega upravljanja. Prav bogata kulturna dediščina Ptuja namreč predstavlja enega največjih kapitalov mesta.

Območje mestne tržnice obsega okoli 8000 kvadratnih metrov, projekt prenove pa vključuje umestitev novega večnamenskega objekta za potrebe tržnice, kulture ter večjih prireditev na mestu dosedanjega že dotrajanega objekta pod cerkvijo. V novem objektu načrtujejo skladišča, javne sanitarije in trgovski lokal.

Dotrajan oporni zid ob Slomškovi ulici bodo porušili ter ga nadomestili z doživljajskim večnamenskim urbanim stopniščem. S tem bodo umirili promet na Slomškovi ulici in v območju trga ter ga namenili pretežno pešcem v obliki skupnega prometnega prostora. Na celotnem območju posega bodo izvedli novo tlakovanje, načrtujejo tudi možnost pokritja tržnega prostora za potrebe večjih prireditev.

Na občini naložbo ocenjujejo na 2,5 milijona evrov, natančnejšo vrednost pa bodo lahko sporočili, ko bodo od projektantov prejeli ovrednoten popis del. Tega bodo vključili v investicijski program, ki ga bo mestni svet potrjeval predvidoma na julijski seji. Za omenjeni projekt bodo prejeli evropska in državna sredstva, sami pa bodo zagotovili pol milijona evrov lastnega denarja.

Začetek gradbenih del na ptujski občini predvidevajo za konec letošnjega leta oziroma za začetek naslednjega, kar je odvisno predvsem od pridobitve že omenjenih evropskih sredstev. Če se bo izšlo po sedanjih načrtih, na odprtje prenovljenega območja računajo avgusta v sklopu občinskega praznika.

B.S.

nazaj na vrh