Slovenija potrebuje varovalko pred vse pogostejšimi zlorabami ustave

Nekdanji nemški kancler Konrad Adenauer, eden izmed očetov nove Evrope, je poudarjal, da za dobro delovanje demokracije potrebujemo tri delujoče stebre: formalni pravni sistem z ustavo kot temeljno listino, svoboden ekonomski sistem in delujočo pravno državo, ki preprečuje kriminal, vključno z gospodarskim, in zagotavlja enakopravnost vseh državljanov. V Sloveniji, ki se tako rada primerja z razvitimi zahodnimi državama imamo probleme, ker ne spoštujemo niti gospodarskega niti ustavnopravnega stebra, pri ekonomskem pa smo povzeli model, ki je nemškemu podoben le po nazivu, deluje pa kot nekakšen slab kompromis med nemškim in socialističnim modelom.

Preberite več...