Kavarna Hayek: Našizem

Našizem -zma m (ȋ) oblika gospodarsko-družbene ureditve, ki je podobna socializmu in temelji na kolektivu; našizem prezira kapitaliste in neoliberalce; beseda našizem izvira iz besede “naši”; ideologija našizma definira državo kot sredstvo za širitev kolektivne volje, sklicuje se na „splošno dobro“, „javni interes“, „nacionalni intetres“ // gibanje za tako ureditev: našizem se vse bolj širi, našizem vse bolj prevladuje v slovenski družbi // nazor, ideologija, ki si prizadeva za tako ureditev: Forum 21 je utemeljitelj znanstvenega našizma ♪

Preberite več...

Zastrašujoča slika Kočevja

Na letošnji proslavi ob 70. obletnici »osvoboditve« mesta Kočevja je predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Tit Turnšek izjavil, da se druga svetovna vojna ni končala leta 1945, ampak mnogo pozneje. Takrat naj bi bile na Kočevskem razne domobranske skupine, skupine Matjaževe vojske pa Križarji in drugi. Skupine so organizirali in vodili ustaši in neki Črnogorec.

Preberite več...