Dr. Hubert Požarnik za Demokracijo: Oh, ta levica!

S politično levico so bile v preteklosti same težave. Po lastnih besedah njen cilj ni bil popravljanje, izboljševanje družbeno-ekonomskih razmer, ampak njihovo radikalno predrugačenje in povrh še prevrednotenje vseh vrednot. Zato je dajala prednost revoluciji pred reformami. Vendar je v veliki meri sama obsodila svoj projekt na neuspeh.

Preberite več...