Mag. Mojca Inkret: Namera ministrice Anje Kopač Mrak glede dviga minimalne plače je zgolj pesek v oči

  • Napisal  mag. Mojca Inkret
Koga zavaja ministrica Anja Kopač Mrak? Koga zavaja ministrica Anja Kopač Mrak? Foto: Matic Štojs Lomovšek

Pred dnevi je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak slovenski javnosti sporočila, da se bo minimalna plača v naslednjem letu zvišala nad prag tveganja revščine.  A na resornem ministrstvu formule za izračun dviga minimalne plače še nimajo, torej ni točnega podatka o tem, za koliko naj bi se minimalna plača dvignila in kdaj.

Prag tveganja revščine za odraslega posameznika v Republiki Sloveniji je bil lani 616 evrov neto mesečno, za štiričlansko družino z dvema odraslima in dvema otrokoma, mlajšima od 14 let, je znašal 1294 evrov na mesec, za dvočlansko družino brez otrok pa 925 evrov. Evropski svet je junija 2010 sprejel strategijo Evropa 2020, v okviru te strategije je eden od glavnih ciljev zagotoviti socialno vključenost (da bi najmanj 20 milijonom ljudem manj v EU do leta 2020 grozila revščina ali socialna izključenost kot v letu 2008). Ozadje te nenavadne poteze slovenskega pristojnega ministrstva pa je v tem, da se bližajo parlamentarne volitve, in tako SD kot ostale stranke na levi politični opciji morajo hitro nekaj ponuditi ljudem, da jih skušajo prepričati, da so na prihajajočih volitvah prav oni zanje prava izbira.

Na tem mestu je vsekakor ljudem potrebno zaupati nekatera konkretna dejstva, ki dokazujejo, da so takšne poteze Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti zgolj populistične in politično dobro premišljene. Prvo dejstvo, ki bode v oči, je, da je pristojno ministrstvo v preteklih treh letih svojega mandata za dvig minimalne plače našlo ali pa si izpogajalo le »drobtinice« za ljudi, ki že tako ali tako prejemajo zelo nizke osebne dohodke. Tako se je v letu 2015 minimalna plača zvišala za 1,04 evre neto, leta 2016 pa je ostala celo na enaki ravni kot v letu 2015. Leta 2017 se je minimalna plača zvišala za 9,31 evrov neto, kljub temu, da je Vlada Republike Slovenije, ki jo vodi Miro Cerar, vseskozi poudarjala, da je v Sloveniji gospodarska rast med najvišjimi v Evropski uniji. A se žal ljudem z najnižjimi dohodki to ni poznalo v denarnici. Sedaj, ko se bližajo volitve, pa se bo Anja Kopač Mrak kar na vsem lepem izpogajala za najmanj neverjetnih 45,23 evrov, kot obljubljeno z njene strani, da se bo minimalni dohodek dvignil nad prag tveganja revščine, ampak kljub temu je to še vedno znesek (616 evrov), ki ob koncu meseca za posameznika, ki dela polni delovni čas, ne pomeni dostojnega zaslužka.

Drugo dejstvo, ki nakazuje na manipulacije trenutne ministrice, je v tem, da kljub temu, da bi bila minimalna plača 616 evrov neto, bi to pomenilo, da bi ob polnem delovnem urniku delavec dobil le 3,46 evrov neto, kjer pa pridemo do največje anomalije. To bi delavci prejeli, v kolikor bi bili plačani na urno postavko, kar bi bilo edino pravilno in razumevajoče, saj imajo takšno plačno politiko urejene vse razvite države v Evropi. Tako pa se Anja Kopač Mrak še vedno ni lotila težave, da veliko delavcev po panožnih kolektivnih pogodbah prejema plače, nižje od zakonsko določene minimalne plače, ter se jim v plačo vštevajo vsi ostali dodatki, da dosežejo prag minimalne plače, kar je nedopustno.

Da pa SD nima prave rešitve za to področje, dokazuje tudi dejstvo, da predsedniški kandidat Borut Pahor, ki ga je tako zavzeto podprla ravno stranka SD in ob katerem tako ponosno hodijo vidni člani te stranke, ni podal odgovora na vprašanje Delavske zveze Slovenske demokratske stranke, ki je vsem kandidatom za predsednika Republike Slovenije zastavila tudi vprašanje, kako se bodo lotili reševanja težav z ureditvijo minimalne plače v Republiki Sloveniji. Borut Pahor Delavski zvezi SDS ni podal odgovorov na naslednja vprašanja:

  1. Kakšen je vaš pogled na plačno politiko v Republiki Sloveniji?
  2. Ali ste za ureditev minimalne plače v Republiki Sloveniji na urno postavko?
  3. Kako komentirate dejstva, da živi v Republiki Sloveniji 39.133 upokojencev, ki imajo več kot 37 let pokojninske dobe, njihova pokojnina pa ne presega praga tveganja revščine, le-tega ne dosega niti povprečna pokojnina, ki znaša 612 evrov?
  4. Kot bodoči/a  predsednik/ca boste lahko storili konkretno kaj, da bi stanje na področju plačne politike, socialne varnosti za delavce z minimalno plačo in upokojence s sramotno nizkimi pokojninami bistveno izboljšali?

Državljanke in državljani Republike Slovenije, plačna in socialna politika, ki jo vodi sedanja ministrica Anja Kopač Mrak, ni niti malo socialna in služi samo nabiranju političnih točk. V Delavski zvezi SDS poudarjamo, da bi državljankam in državljanom Republike Slovenije plače morale zagotavljati kakovostno življenje, le takšne plače lahko omogočijo tudi pokojnine, ki nudijo ustrezno socialno in finančno varnost. Takšno varnost pa lahko omogočijo le dostojne pokojnine.

nazaj na vrh