Klemen Gorenšek: SNEMANJE PREPOVEDANO

  • Napisal  Demokracija
Simbolična fotografija Simbolična fotografija Foto: Pixabay

Javni prostor je zaprta cona,

sklenil je predobro znan magister,

saj v zaprtem je doma, filister,

tam počuti zgolj se kot persona.

 

Snemanje v zaprtem je območju

omejeno skrajno na minuto,

javnost ne izve naj za klofuto,

ki dobi na javnem jo področju.

 

Ena bo dovolj fotografija,

sme le v hrbet koga se posneti,

sliko zgolj izjemoma imeti,

saj to vendar modna ni revija.

 

Snemanje posameznih organov

le posamič z redom se dovóli

in če odgovorni v to privóli

v duhu samoupravljalskih planov.

 

In v obraz izključno iz profila,

brez svetlobe, uporabe blica,

rdečega da ne posnameš lica,

slika da ne bo spregovorila.

 

Ves posnetek kajpak bo brez zvoka,

mimika naj priča o vsebini,

javnost o vsebinski naj praznini

ne izve ničesar, saj stvar poka.

 

Za vsak gib je nujno dovoljenje,

to magister še posebej sklene,

že vnaprej boji se javne scene,

kot da zanj gre, za ugled, življenje.

 

Pisna bodo kajpak dovoljenja,

in ne boš nikjer jih smel posneti,

saj v nasprotnem dajo te zapreti,

stóril namreč si delikt mišljenja.

 

Snemati boš mogel le iz kota,

javne da osebe se ne vidi,

javnost da ob sliki se ne spridi

in da skrije se pred njo sramota.

 

Eno le umanjka določilo,

nanj pozabil čisto je magister,

šolan mož, a vendar ne prav bister,

kaj se z njim nazadnje bo zgodilo.

 

Kdo da odgovornost nase vzame,

o postopku točnih ni predpisov,

je pa več skiciranih orisov,

kdo in pa od kod magistra sname.

nazaj na vrh