”ŽE 18 LET OBJAVLJAMO”

SPLOŠNI POGOJI ZA KUPCE KNJIG PODJETJA NOVA OBZORJA d. o. o., V AKCIJI ”ŽE 18 LET OBJAVLJAMO” ZA FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE

I. Splošne določbe

Podjetje Nova obzorja d. o. o. organizira akcijo ”Že 18 let objavljamo” tednika Demokracija in založbe Nova obzorja, v kateri lahko fizične in pravne osebe unovčijo bon za 50 % popust pri nakupu knjig založbe Nova obzorja. Kupci knjig lahko bon unovčijo do 30. 9. 2014.

II. Opredelitev pojmov

Akcija “Že 18 let objavljamo”– akcija podjetja Nova obzorja d. o. o., v kateri lahko fizične in pravne osebe, ki unovčijo bon za 50 % pri nakupu knjig založbe Nova obzorja.

Prodajni kanali – naročnik lahko knjige iz založbe Nova obzorja, naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, s poslano naročilnico ali s pismom, poslanim po pošti.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.demokracija.si in dostopni na sedežu podjetja Nova obzorja d. o. o., Mivka 25, Ljubljana.

Knjiga založbe Nova obzorja – produkt v ponudbi podjetja Nova obzorja d. o. o., je bil izdan v okviru založbe Nova obzorja in se ga lahko naroči prek zgoraj navedenih prodajnih kanalov.

III. Naročanje

Fizične osebe lahko knjige po pogojih akcije ”Že 18 let objavljamo” podjetja Nova obzorja d. o. o. naročijo z izpolnjeno naročilnico na spletni strani www.demokracija.si, prek elektronske pošte na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., na telefonski številki 01 24 47 200 ali z naročilnico oz. pismom poslanim po pošti na naslov Nova obzorja d.o.o, Demokracija, Mivka 25, 1000 Ljubljana.

Pravne osebe lahko knjige po pogojih akcije ”Že 18 let objavljamo” naročijo pisno po pošti na naslov Nova obzorja d.o.o., Demokracija, Mivka 25, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Naročniku in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 98/2004). Naročilo postane pravno zavezujoče, ko naročnik v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004 do 113/2005) s prvim plačilom računa sklene pogodbo s podjetjem in s tem soglaša s splošnimi pogoji.

IV. Plačevanje obveznosti

Račun za naročene knjige plača naročnik po povzetju. V ceno niso vključeni poštni stroški, ki se zaračunajo po ceniku Pošte Slovenije, kupec knjig pa jih plača ob prevzemu knjig.

Reklamacije do roka plačila navedenega na računu sprejema računovodski oddelek podjetja Nova obzorja d. o. o., po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonsko številko 01 24 47 200.

V. Spremembe pogojev ponudbe

V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.demokracija.si ali v tiskani ediciji podjetja Nova obzorja d. o. o. Vsakokrat veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.demokracija.si.

VI. Podatki o kupcu

Podjetje Nova obzorja d. o. o., bo osebne podatke kupca uporabljalo za izpolnjevanje pogodbenega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z naročilom kupec dovoljuje, da podjetje Nova obzorja d. o. o., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja Nova obzorja d.o.o., in partnerskih podjetij podjetja Nova obzorja d. o. o. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko podjetje Nova obzorja d. o. o. hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve kupca. Kupcu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004).

Pogodbe, sklenjene preko spletnega mesta www.demokracija.si ali vseknjige.si, se hranijo pri podjetju Nova obzorja d. o. o. zaradi izvršitve, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci podjetja Nova obzorja d. o. o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB-1).

VII. Dostava

Dostava knjig se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Reklamacije glede dostave sprejema podjetje Nova obzorja d. o. o., na številki 01 24 47 200, ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

X. Končne določbe

Kupec izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju Nova obzorja d. o. o., da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med kupcem in podjetjem Nova obzorja d. o. o. Kupcem so na razpolago na spletni strani www.demokracija.si in na sedežu podjetja.

Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, veljata Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 114/2006) in Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 18/93 do 139/2006).

Podjetje Nova obzorja d. o. o. lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Veljavnost: od 4. september 2014.

Potrdil:

Mihael Hočevar,

direktor