Vlado podpira manj kot četrtina anketiranih

  • Napisal  B.S.
Miro Cerar Miro Cerar Foto: Urban Cerjak

Zadnja javnomnenjska anketa je pokazala, da podpora vladi še vedno pada, saj vlado Mira Cerarja namreč podpira manj kot četrtina anketirancev. Pereča tema v letu 2017 pa bo tudi rezultat arbitraže, zato je zanimivo ugotoviti, kaj Slovenke in Slovenci mislijo o tem. Njihova mnenja so namreč zelo deljena, je poročala Nova24TV.

Bistvenega dviga priljubljenosti ni vladi dvignilo niti več prednovoletnih »prazničnih bonbončkov«, ki jih je Cerarjeva vlada “podarila” državljankam in državljanom, a tudi nekaterim intersnim skupinam. Med ta darila, ki naj bi dvignila popularnost ekipi Mira Cerarja, lahko štejemo zlasti ponoven »povzdig« 2. januarja v dela prost dan. Med vladna darila različnim intersnim skupinam pa lahko štejemo širokosrčnost vlade v pogajanjih s SDH in DUTB ter sindikati.

Anketa, ki je bila narejena na vzorcu 610 ljudi in jo je izvajalo podjetje za tržne in javnomnenjske raziskave Parsifal, je merila splošen utrip glede najbolj aktualnih družbenih tem, kot sta podpora Vladi RS in pričakovanja v zvezi z rezultati arbitraže.

Za veliko večino (67,9 %) anketirancev vlada Mira Cerarja ni upravičila pričakovanj. Za slabo četrtino (23,2 %) so pričakovanja upravičena, ostali (8,8 %) pa se ne morejo odločiti.

Če si rezultate ogledamo podrobneje, so s Cerarjevo vlado najbolj nezadovoljni v srednji starostni skupini (35–54 let), kjer odstotek nezadovoljstva presega 73 %, prav tako  tisti s poklicno in srednješolsko izobrazbo  v več kot 70 % menijo, da vlada ni izpolnila svojih obljub.

Slovenke in Slovenci imajo o izidu arbitraže različna pričakovanja
Letos bo znan rezultat arbitraže glede meje na morju s Hrvaško. Mnenja in pričakovanja o rezultatu in njegovi ugodnosti za Slovenijo pa so deljena, pravzaprav so anketiranci ob tem vprašanju zelo razdvojeni. Da bo arbitraža neugodna za Slovenijo, meni 43,8 %, da bo ugodna, pa meni 43,4 %.

B.S.

nazaj na vrh