Vinko Gorenak: Komisija za preprečevanje korupcije je v preteklosti večkrat delovala politično

  • Napisal  SDS, K. K.
Vinko Gorenak Vinko Gorenak Foto: Urban Cerjak/Demokracija

Poslanke in poslanci so na seji državnega zbora včeraj razpravljali o priporočilu Vladi RS v zvezi s stanjem na področju korupcije v Republiki Sloveniji. Poslanec SDS dr. Vinko Gorenak je v imenu predlagatelja uvodoma opozoril na sporno ravnanje predsednika Državnega zbora RS in poslanca SMC dr. Milana Brgleza.

V priporočilu, ki smo ga pripravili v poslanski skupini SDS in v katerem smo navedli nekaj konkretnih primerov, ko je Komisija za preprečevanje korupcije v preteklosti delovala politično, je predsednik državnega zbora nekatera imena vpletenih počrnil, češ da gre za varovanje osebnih podatkov, in to kljub temu, da so vsa imena znana, mediji pa so o njih v preteklosti že poročali in jih javno objavili.

V priporočilu smo v poslanski skupni SDS najprej opozorili na razlikovanje med kaznivimi dejanji korupcije, ki jih opredeljuje kazenski zakonik ter korupcijo oziroma koruptivnimi ravnanji po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ki opredeljujejo institucionalno sistemsko korupcijo. Kazniva dejanja korupcije so, denimo, dajanje podkupnine, jemanje podkupnine, dajanje daril za nezakonito posredovanje, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, nedovoljeno dajanje daril, nedovoljeno sprejemanje daril, kršitev proste obdavčitve volivcev, sprejemanje podkupnine pri volitvah. Koruptivna ravnanja pa so vsakršna kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem in zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudnike kršitev, ali oseb, ki se s kršitvijo lahko se okoristijo zaradi neposredno ali posredno obljubljanja ali dajanja zahteve, sprejete pričakovane koristi zase in za koga drugega.

V nadaljevanju je dr. Vinko Gorenak navedel različne ureditve evropskih držav na področju korupcije in delovanje Komisije za preprečevanje korupcije, kot jo poznamo v Sloveniji. V splošnem velja, da imajo države z najnižjo stopnjo korupcije običajno zelo dobro razvit in delujoč sistem organov odkrivanja, pregona in sojenja, in obratno, v državah z najvišjo stopnjo korupcije lahko zaznamo slabo delujoč sistem delovanja organov odkrivanja, pregona in sojenja, ki je pogosto prežet tudi s korupcijo samo. Pri tem je zanimivo, da države, ki nimajo nobenih posebnih svetovalnih organov na področju korupcije, praviloma beležijo najnižjo stopnjo korupcije. Danska in Švedska sta tako že vrsto let med prvimi državami, ki zaznavata najnižjo stopnjo korupcije. Podobno ureditev, kot jo poznamo pri nas, pa imajo Albanija, Hrvaška, Latvija in Makedonija. »Položaj je torej absurden. Na eni strani imamo države, ki nimajo ničesar, nobene komisije za preprečevanje korupcije, in so najboljše na področju korupcije, na drugi strani pa imamo države Balkana, tudi Slovenijo, ki pa imajo strašne komisije za preprečevanje korupcije in hkrati največ korupcije,« je povedal dr. Gorenak.

V nadaljevanju priporočila smo v poslanski skupini SDS navedli nekaj primerov delovanja Komisije za preprečevanje korupciji, v katerih je komisija po našem mnenju ravnala politično. Hčerka predsednika republike Danila Türka, hčerka nekdanjega poslanca LDS Kavtičnika in sin predsednika Vrhovnega sodišča Branka Masleše so dobili službo pri županu Ljubljane Zoranu Jankoviću. »No, vidite, vse to ni zanimalo KPK, zanimali pa so jih otroci poslancev SDS, čeprav so se zaposlili v nekem podjetju, ki sploh ni v državni lasti,« je spomnil dr. Gorenak.

KPK prav tako ni zanimalo poslovanje arhitektke in hčerke Milana Kučana z Mestno občino Ljubljana, nakazilo 348.500 evrov pomoči nekdanjega ministra Stanka Stepišnika lastnemu podjetju ali prilagoditev razpisa za zasedbo delovnega mesta v kabinetu nekdanje predsednice vlade Alenke Bratušek, da je Jernej Pavlič postal šef njenega kabineta in državni sekretar. »KPK je več kot leto dni preučevala letalske karte nekdanjega ministra dr. Viranta. A si predstavljate? Greš na portal, vidiš, koliko karta stane in primerjaš s tem, koliko je on dal. A je še kaj treba preučevati? Rabi pripravnik 5 minut? Ne, rabi manj. No, komisija je po enem letu ugotovila, da je kriva Adria Airways, ne pa Virant. Namreč, prodala mu je karte prepoceni in zato je kriva Adria, on pa s tem nima ničesar. Neumnost,« je dodal dr. Gorenak.

Zaradi vsega navedenega smo v poslanski skupini SDS s priporočilom Vladi RS med drugim predlagali, da v zakonodajni postopek predlaga takšne zakonske rešitve na področju preventive v zvezi s koruptivnimi ravnanji, ki bodo organizacijsko in vsebinsko podobne večini evropskih držav in ki bodo omogočale učinkovitejše in hitrejše odkrivanje, preiskovanje in sojenje v primeru kaznivih dejanj korupcije. Koalicija pričakovano takšnega priporočila ni podprla. »Naš cilj je bil jasen - govoriti o korupciji, o stanju korupcije v tej državi, priporočati vladi ukrepe in na ta način narediti to državo primerljivo z Evropo, ker zdaj smo z Balkanom,« je zaključil dr. Gorenak in dodal, da Slovenija potrebuje Komisijo za preprečevanje korupcije brez sedanjih izvršilnih pristojnosti, »takšno, kot jo ima večina evropskih držav. Torej komisijo, ki bo imela preventivno svetovalno vlogo.«

nazaj na vrh