Tranzicijska levica z novim nasiljem nad ustavo: zaobšli bi odločbo ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol

  • Napisal  G. B.
Ni prvič, da vladajoča elita samovoljno spreminja ustavo! Ni prvič, da vladajoča elita samovoljno spreminja ustavo! Foto: Matic Štojs Lomovšek

Že pred časom smo poročali, da želi tranzicijska levica, ki ima v našem parlamentu očitno že dvotretjinsko večino, povoziti slovensko ustavo ter odločbo Ustavnega sodišča RS o financiranju zasebnih osnovnih šol. Seveda na formalističen način – s spremembo ustavo, kar ji večina v parlamentu tudi omogoča. In razlog? Slovenske vulgo-socialiste moti zasebno šolstvo, še zlasti, ker je večina zasebnih šol ustanovljena pod okriljem katoliške Cerkve.

Včeraj je namreč državni zbor s 60 glasovi za in 22 proti sprejel sklep, s katerim je začel postopek za dopolnitev ustave glede financiranja osnovnega šolstva. Takoj nato je prešel na obravnavo osnutka ustavnega zakona, s katerim bi dopolnil ustavo, in stališča ustavne komisije, kjer pa razprave ni bilo. Ustavno komisijo zdaj čaka priprava predloga ustavnega zakona. Stališče ustavne komisije je državni zbor potrdil, in sicer prav tako s 60 glasovi za in 22 proti.

V skladu z dopoldanskimi napovedmi so za začetek postopka za spremembo ustave glasovali poslanci SMC, SD, DeSUS in Levice ter dve poslanki Stranke Alenke Bratušek. Proti pa so bili poslanci SDS in NSi, pri čemer so trije njihovi poslanci manjkali. Manjkal je tudi nepovezani poslanec Andrej Čuš. Poslanca poslanske skupine NP Bojan Dobovšek in Franc Laj sta se glasovanja vzdržala, prav tako poslanca obeh manjšin.

Dvotretinjska večina že zagotovljena!

Kot poroča STA, mora po poslovniku zdaj ustavna komisija DZ pripraviti predlog ustavnega zakona, v katerega mora vključiti stališča, ki jih je potrdil DZ. Za predlog ustavnega zakona morata na ustavni komisiji glasovati dve tretjini vseh članov, za potrditev ustavnega zakona v DZ pa dve tretjini vseh poslancev. Ta pogoj je dejansko že zagotovljen, saj ima koalicija skupaj s poslanci Levice ter dvema poslankama Stranke Alenke Bratušek zagotovljenih 60 glasov od skupaj 90, kar je ravno dve tretjini vseh poslancev državnega zbora.

Po osnutku ustavnega zakona bi DZ zdajšnji 57. člen ustave, ki med drugim govori, da je izobraževanje v Sloveniji svobodno, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev, spremenili tako, da bi tem določilom dodali še dikcijo, da se javne šole financira iz javnih sredstev, osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah pa da se lahko sofinancira iz javnih sredstev pod pogoji in na način, kot to določa zakon. To bi pomenilo, da višino sofinanciranja zasebnih osnovnih šol s strani države z zakonom posebej določi državni zbor.

Takšna dikcija se lahko pri pripravi predloga ustavnega zakona na ustavni komisiji DZ sicer še spremeni, vendar ne bistveno, saj je komisija zavezana stališču, ki ga je danes potrdil DZ. V njem piše, da naj se 57. člen ustave spremeni v smeri, da se financiranje javnih šol zagotavlja iz javnih sredstev in da se lahko pod pogoji in na način, kot to določa zakon, obvezno osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah sofinancira iz javnih sredstev. Torej gre za praktično isto dikcijo, kot jo že vključuje osnutek ustavnega zakona.

Včeraj sprejeto stališče tudi dodatno določa, naj se v izvedbeni del ustavnega zakona zapiše, da je treba zakone, ki urejajo področje financiranja vzgoje in izobraževanja, s spremenjenim členom ustave uskladiti v roku treh mesecev.

Še pomnite referendum o dvokrožnem večinskem sistemu?

Kakorkoli že, ta primer dokazuje, kako slovenski vulgo-socialisti dojemajo ustavo in pravni red – če jim ne ustreza, ga poljubno spremenijo. Ali pa ga ignorirajo, kar smo videli prejšnji teden v aferi z brivcem iz Sirije. Je pa res, da ni prvič, da tranzicijska levica spreminja ustavo zaradi svojih političnih potreb. Že leta 2000 je bila namreč v parlamentu izglasovana sprememba ustave in sicer v določbi glede volilnega sistema. Do tedaj je namreč volilni sistem določal zakon, od spremembe ustave naprej pa je bil v ustavo »zabetoniran« proporcionalni volilni sistem, ki je bil sicer že do tedaj v veljavi, vendar pa v nasprotju z voljo ljudstva, izraženo na referendumu leta 1996. Na tedanjem predhodnem zakonodajnem referendumu, ki ga je predlagala SDS ob pomoči 40 tisoč volivcev, je namreč večina udeležencev referenduma podprla uvedbo dvokrožnega večinskega sistema, isti dan pa sta potekala dva vzporedna referenduma, prav tako o volilnih sistemih. Na zahtevo 30 poslancev se je glasovalo o uvedbi proporcionalnega sistema, na zahtevo državnega sveta pa o uvedbi kombiniranega sistema. Vendar je le večinski sistem dobil več glasov ZA kot PROTI, tranzicijska levica pa je skušala izid zmanipulirati, češ da je samo 40 odstotkov udeležencev podprlo večinski sistem, kar seveda ni večina. Ustavno sodišče je leta 1998 pritrdilo, da je večinski sistem dobil večino glasov, vendar to ni pomagalo: večkratni poskusi uzakonitve večinskega sistema so se ponesrečili, saj je tranzicijska levica izidu referenduma nasprotovala, ne glede na zagotovila tedanjega premierja in predsednika LDS Janeza Drnovška, da bo LDS privolila v uzakonitev večinskega sistema. Vendar je tedanji vodja poslancev LDS Tone Anderlič dal vedeti, da Drnovšek nima glavne besede v svoji stranki z znanim stavkom »Ga ni Boga in ne predsednika stranke…«

V času Bajukove vlade leta 2000, ko sta se že združili stranki SLS in SKD, pa so poslanci združene stranke presenetili s podporo predlogu tedanjega poslanca (ZL)SD Mirana Potrča za spremembo ustave z vpisom proporcionalnega sistema v ustavo. S tem je bila odločba ustavnega sodišča formalno izničena, volja ljudstva pa poteptana. Zanimivo: ko je SDS kasneje v zvezi z odločbo US o izbrisanih prav tako predlagala spremembo ustave, je bila grobo zavrnjena.

Koalicija uvaja pravniški banditizem!

Kakorkoli že, tokrat gre sprememba ustave v smer, da bo lahko vsaka koalicija poljubno (s spremembo zakona) določala, v kolikšni meri so lahko financirane zasebne šole. Ali bolje rečeno: izvajanje javno veljavnih programov v zasebnih šolah. Glede na sedanjo dvotretjinsko večino pa lahko tranzicijska levica po mili volji manipulira z ustavo in jo spreminja – sprememba »šolskega« člena je namreč šele začetek, kar bo arogantni večini v državnem zboru dalo krila. Skratka, gre za čisti pravniški banditizem in sprevrženo oblastno aroganco vladajoče koalicije s svojimi psevdo-opozicijskimi sateliti!

nazaj na vrh