Kaj se dogaja na Onkološkem inštitutu? Zakaj dr. Brecelj molči?

  • Objavljeno v Fokus

30. decembra 2016 sem opozoril na razloge za nedopustno odlašanje in celo prekinitev obsevanj bolnikov na mariborski radioterapiji. Moje sporočilo je bilo, da je krivce za nedelovanje drage opreme, kalvarijo bolnikov in finančno oškodovanje zdravstvene blagajne, treba iskati ne samo v UKC Maribor, temveč tudi na Ministrstvo za zdravje ter Onkološki inštitut (OI) Ljubljana. Zanimivo je, da se ob tem dogajanju zaenkrat ni oglasil stalni kritik razmer v zdravstvu Erik Brecelj. Zakaj?

Treba je navesti nekaj dogodkov na OI, ki so se zgodili v zadnjih treh letih. Takoj po mojem prihodu na OI, aprila 2013, sem se srečal z pomanjkanjem kadra na nekaterih področjih OI, ob tem pa tudi z beneficikacijami (krajši delovnik, več dopusta, nekoliko večja plača) zaposlenih ob virih ionizirajočega sevanja. Velik del od skoraj 240 jih dela na radioterapiji (RT) in jim to pripada po kolektivni pogodbi in ne zaradi zakonodaje o zaščiti pri delu. Ob tem je bil v veljavi Zakon o uravnoteženju javnih financ, torej omejitve pri zaposlovanju. To sem navedel in komentiral v časopisih ob tem, da sem s tem seznanil tudi obe ministrstvi (ministrstvo za zdravje in za delo). Odziv zaposlenih na radioterapiji je bil silovit, poln očitkov na moj račun. Zahtevali so mojo razrešitev.

Nekaj mesecev po mojem prihodu na OI je dr. Brecelj zahteval, da zamenjam dva profesorja, s katerima je bil v sporu. Tega nisem sprejel. V nadaljevanju sem ugotovil, da imajo zaposleni na OI v enajstčlanskem svetu zavoda (kjer je šest članov imenovanih iz MZ, po en predstavnik iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Mestne občine Ljubljana, vse tri svoje predstavnike povezane z RT (zdravnika, inženirja fizike in medicinsko sestro)? Ocenil sem, da je to nepošteno, kajti v svetu bi morali biti zastopani predstavniki medicine, zdravstvene nege in ostalih sodelavcev, vendar iz različnih sektorjev OI. Odločili smo (ob sodelovanju tedanjih članov sveta) - kljub resnemu nasprotovanju nekaterih - da v statut dodamo določilo, ki bo tako sestavo zagotovilo. Radioterapevti so odgovorili tako, da so kot najštevilčnejši sektor OI predlagali in tudi izvolili v Svet OI dr Breclja. Naj zapišem, da je sektor RT največji na OI. Verjetno je to tudi razlog, da je sektor RT ves čas tudi "bolj enakopraven " od ostalih sektorjev. Med drugim so bili generalni direktorji v preteklosti največji del časa predstavniki RT. Vse ter preverjanje predhodnih naročil, vključno s specifikacijami, ki jih opredeljujejo strokovnjaki na OI za zahtevno in drago opremo, so bili razlogi za "nemir " in konflikt med direktorjem in nekaterimi zaposlenimi na OI.

Sam menim, da je naloga direktorja ob ugotavljanju nelogičnosti, nepravilnosti, da obvesti nadrejene in skuša doseči spremembe. Zanimivo, da so pritiskom dela zaposlenih popustili člani sveta OI in me v nadaljevanju tudi razrešili. Pomembno vlogo je pri tem imel dr. Brecelj, ki je po tem, ko sem mu izročil opomin (ni bil izročen v operacijski dvorani), zaradi odstopanja od internih strokovnih pravil pri obravnavi bolnika. Na opomin se je odzval, skupaj z predstavnikoma RT z zahtevo po sklicu izredne seje sveta ter razrešitvijo zaradi »direktorjevega neizvrševanja sklepov sveta OI« !? Nekaj dni pred tem, na redni seji sveta, takega očitka ni formuliral. Našteta dejstva ilustrirajo tedanje razmere na OI, nemoč sveta OI (verjetno tudi ministrstva) in povezanost dr. Breclja z RT. Ocenjujem, da je iz vsega navedenega razumljivo, da se ob interesih RT pod kakšnimi pogoji bi delali v Mariboru in zadržanju neupravičenih beneficij, dr. Brecelj ne oglasi in to kljub resnim težavam bolnikov, ki se morajo še naprej iz severovzhodne Slovenije vsakodnevno voziti v Ljubljano. Oprema v Mariboru pa stoji!

Glede poročanja medijev je morda za neinformirane zanimivo še nekaj. Javnost v zadnjem času ni izvedela (ali pa ni smela izvedeti), da je dr. Brecelj užival v panoramskih poletih s policijskim helikopterjem. Dobival se je tudi z g. Smiljićem.

Za nameček je zanimiva še kronologija konkretne policijske preiskave: policija je s preiskavo začela že poleti 2015 in ne šele po prijavi dr. Breclja v januarju 2016, kar je splošen vtis v javnosti. Se sprašujete, zakaj ta spin? Jaz tudi! Med tem ko sta policista suspendirana, ni nič znanega, kaj je z uporabniki dobrodelnih zahvalnih poletov. Dejstvo je, da je kaznivo dejanje tako dajanje kot prejemanje podkupnin.

Morda ne bi bilo odveč, če bi vse moje navedbe podrobneje pogledali novinarji, tako kot je to storila ga. Erika Žnidaršič v primeru nabav medicinskega potrošnega materiala, ali ga. Evgenija Carl za vodjo kabineta ministra Erjavca pri izplačilu pripravljenosti. To bi bilo še posebej zanimivo ob navedbi dr. Breclja, da deluje podtalno. Kaj to pomeni?

Če zaključim: zdi se, da se dr. Brecelj ne oglaša praviloma le v javnem interesu. Lahko je tudi tiho. Glede na to, da sem sam zdravnik, ki strokovno delo jemlje resno, sem zaskrbljen, ker je sedanje vodstvo prenehalo delati na že začeti akreditaciji po sistemu JCI in jo zamenjalo z manj zahtevno po sistemu AACL. Sprašujem se zakaj in to na enem od najbolj zahtevnih področij zdravstva? Zanimivo bi bilo videti tudi ali sedaj res vse poteka skladno z strokovnimi smernicami, v dobro bolnikov, v splošnem soglasju ter sodelovanju, kot se sliši iz medijev. Ali se upajo svoje sedanje delo izpostaviti neodvisnemu zunanjemu nadzoru?

Za konec mi dovolite, da parafraziram "podtalnost". Marsikateri posel v zdravstvu se še vedno kljub "prizadevanjem posameznikov in medijev" odvija podtalno, skrito pred očmi javnosti. Interes bolnikov ni vedno prioriteta, ne za medije in ne za nekatere zdravnike, čeprav je njihova podoba v javnosti povsem drugačna!

Preberite več...

V reviji Demokracija: Ko zmagujejo islamisti!; Remškar o vplivu Erika Breclja

  • Objavljeno v Fokus

V novi številki revije Demokracija! Nemčija, ki je migrantom z Bližnjega vzhoda sprva na široko odprla vrata, se je »potegnila nazaj«, prav tako tudi druge evropske države vse bolj zapirajo meje. Kaj pa Slovenija? Pišemo o zlorabi šolskega prostora v politične namene, protestu Odbora 2014 in alternativi Cerarjevi vladi. Razkrivamo, kako je Udba nadzorovala Drago!

Preberite več...